ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

30.3.2020

Vážení rodiče,

z důvodu současných opatření se mění forma zápisu do 1. třídy základní školy. Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Týká se dětí narozených od 1. září 2013 do 31. srpna 2014 a dětí, které loni dostaly rozhodnutím ředitele odklad povinné školní docházky.

MŠMT informuje o formě konání zápisu ZDE.

Další informace najdete průběžně na stránce ZÁPIS DO 1. TŘÍDY.

ZPŮSOB VÝUKY ZŠ HAVŘICE V NOUZOVÉM STAVU

30.3.2020

1. třída

Rodiče žáků první třídy komunikují s vyučujícím prostřednictvím e-mailu a aplikace WhatsApp. Rodiče si mohou zvolit čas online-výuky, který jim vyhovuje. Videohovor probíhá s každým žákem jednotlivě, aby byla zajištěna maximální možnost procvičování učiva a žáci měli okamžitou zpětnou kontrolu.  Během výuky děti čtou, počítají a také píší diktát. Jsou oceněny známkou. Domácí úkoly jsou zadávány přes aplikaci Bakalář. Doplňkové učivo, pracovní listy a odkazy jsou zasílány e-mailem. Komunikace funguje výborně. Děkuji všem rodičům za jejich snahu, trpělivost a aktivitu.

Michaela Baladová

2. třída

Během víkendu obdrží rodiče týdenní plán na následující týden (e-mailem, Bakalář). Žáci jsou rozděleni do skupin po 2–3 dětech. S každou skupinkou v rámci videohovoru přes Skype pracuji denně. Určené úkoly rodiče nafotí a pošlou ke kontrole. Probíhá individuální oprava úkolu. Zaměřuji se především na matematiku, český jazyk a angličtinu. Posílám odkazy na videa, které se týkají probíraného učiva. Spolupráce s rodiči je výborná a díky tomu tento způsob výuky funguje skvěle.

Dagmar Válková

3. třída

Tempo výuky jsme mírně zpomalili. Zachovala jsem tvorbu týdenních plánů, na které byli rodiče zvyklí. Tyto plány dávám na Bakaláře a zároveň je zasílám rodičům do e-mailů. V týdenním plánu je návrh učiva na nastávající týden, odkazy na vysvětlování a procvičování učiva na internetu. Dále dětem zadávám učivo denně e-mailem, přeposílám jim pracovní listy, nahrávky do angličtiny, odkazy na internet. Rodiče mi práci dětí přeposílají zpět ke kontrole. Některé úkoly dětem známkuji, o tom je však předem informuji.

Helena Bemerová

4. třída

Výuka ve čtvrtém ročníku se opírá o komunikaci učitele s žáky prostřednictvím aplikace Skype. Videokonference probíhají v malých skupinkách (maximálně 3 žáci). Dále je pro potřeby žáků zřízena studijní skupina v aplikaci Messenger s cílem zprostředkování bezprostřední odezvy učitele na dotazy žáků. Zadávání samostatných domácích úkolů a distribuce podkladů pro samostudium probíhá skrze služby školního systému Bakaláři. Probírané učivo je průběžně obohacováno odkazy na zajímavé webové stránky, užitečnými výukovými aplikacemi, přehledy učiva či výukovými prezentacemi a videi. Rodiče jsou o všech důležitých informacích zpravováni prostřednictvím e-mailu.

Miroslav Novák

5. třída

Žáci dostávají úkoly přes Bakaláře na jeden týden. Vypracují je doma s rodiči, za což jim vyslovuji velký dík. :-) V týdnu probíhá výuka denně přes Messenger (skupinu založil Jakub Suč). Výuka začíná v 9 hodin a podle kvality spojení se spojuji s 1–3 žáky. Snažím se opakovat hlavně ČJ a M. Přímou výukou přidávám i nové učivo. PŘ a VL je formou výpisků. Odkazuji děti i na program UčíTelka. Úkoly pravidelně kontroluji a pokud jsou nějaké chyby, napojím se na žáka a dovysvětlím. Děkuji všem, rodičům i dětem, že mi vypracované úkoly posílají.

Jana Kuželová

INFORMACE PRO RODIČE – ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ

11.3.2020

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí vlády, o uzavření základních, středních a vysokých škol Vám vydá ředitel školy, kterou navštěvuje Vaše dítě,  tiskopis  Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy).

Tiskopis vystavuje výhradně škola v případě uzavření z nařízení příslušného orgánu z důvodu havárie, mimořádného opatření při epidemii nebo jiné nepředvídané události.

Podle § 39 odst. 1 písm. b) zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, má nárok na ošetřovné zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu péče o dítě mladší 10 let, protože školské zařízení nebo zvláštní dětské zařízení, popřípadě jiné obdobné zařízení pro děti, v jehož denní nebo týdenní péči dítě jinak je, nebo škola, jejímž je žákem, jsou uzavřeny z nařízení příslušného orgánu z důvodu havárie, mimořádného opatření při epidemii nebo jiné nepředvídané události.

Současně si Vás dovolujeme upozornit na stránky České správy sociálního zabezpečení, kde byla zveřejněna Informace pro rodiče a školská (obdobná) zařízení, kde je možno tiskopis rovněž stáhnout.

Tiskopis Vám potvrdí ředitel školy v budově základní školy od středy 11.03.2020 od 14:00 do 16:00 hodin a každý následující den od 07:30 do 09.00 hodin a od 14:00 do 16:00 hodin nebo po dohodě na telefonním čísle 732 837 579


Mgr. Ctibor Boráň
ředitel

INFORMACE – RUŠÍME DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

11.3.2020

Vzhledem k mimořádným opatřením Základní škola ruší plánovanou akci Den otevřených dveří, která se měla konat dne 12.03.2020.

Nový termín konání Vám oznámíme  v momentě, kdy skončí mimořádné opatření o uzavření základních škol.

Mgr. Ctibor Boráň
ředitel

INFORMACE – MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

11.3.2020

Mimořádné opatření – uzavření základních, středních a vysokých škol od 11.03.2020

Mimořádné opatření – zákaz konání akcí nad 100 osob od 18 hodin dne 10.03.2020

INFORMACE A ZÁVAZNÉ POKYNY PRO RODIČE

8.3.2020

Informace a závazné pokyny pro rodiče (zákonné zástupce) dětí navštěvujících školská zařízení zřizovaná městem Uherský Brod v souvislosti s prevencí šíření onemocnění COVID-19

V souladu s výzvou Krajské hygienické stanice Zlínského kraje vydané dne 05.03.2020 a z důvodu prevence a ochrany před potencionálním rozšířením onemocnění COVID-19 s okamžitou platností a účinností od pondělí 09.03.2020 vydávám tyto informace a závazné pokyny pro rodiče (zákonné zástupce) dětí navštěvujících školská zařízení zřizovaná městem Uherský Brod:

INFORMACE PRO RODIČE (ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE)

1) Výuka od pondělí 09.03.2020 probíhá v běžném režimu, provoz škol, školních družin ani školního stravování není omezen.

2) V rámci prevence případného šíření onemocnění COVID-19 i ostatních respiračních onemocnění zajistí školská zařízení zvýšená hygienická opatření (zejména desinfekci povrchů), opakovaně bude instruovat děti ohledně dodržování zásad osobní hygieny, zjistí zahraniční cesty dětí v posledních 14 dnech, ponechají doma všechny své zaměstnance, kteří se v posledních 14 dnech vrátili ze zasažených oblastí nebo mají příznaky respiračních onemocnění.

3) Aktuální situace se může v průběhu času měnit, sledujte prosím webové stránky www.ub.cz a stránky jednotlivých školských zařízení.

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO RODIČE (ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE)

1) U dítěte, které se v posledních 14 dnech vrátilo z rizikové oblasti – Itálie, Čínská lidová republika, Jižní Korea, Hong Kong, Irán, Japonsko, Singapur (ev. další dle aktuálních informací z veřejně dostupných zdrojů) ať již má či nemá příznaky onemocnění dýchacích cest, rodiče (zákonní zástupci):

  • zabezpečí dítěti domácí péči, dítě nebude vysláno do školského zařízení,
  • kontaktují Krajskou hygienickou stanici Zlínského kraje na tel. číslech 577 006 759, 724 221 953 nebo, viz také pokyny na www.mzcr.cz,
  • o situaci telefonicky informují školu, kde bude domluven režim domácí výuky – dítě bude z vyučování omluveno z epidemiologických důvodů.

Obdobně budou rodiče (zákonní zástupci) postupovat v případě, že dítě přišlo do kontaktu s osobou, která byla v rizikové oblasti v posledních 14 dnech.

2) U dítěte, které vykazuje příznaky onemocnění dýchacích cest (horečka, kašel, dýchací obtíže, …) i v případě, že nepobývalo v zahraničí rodiče (zákonní zástupci):

  • zabezpečí dítěti domácí ošetřování, dítě nebude vysláno do školského zařízení,
  • telefonicky kontaktují svého dětského lékaře, pokud to povaha onemocnění vyžaduje,
  • o situaci telefonicky informují školu – dítě bude z vyučování omluveno z důvodu nemoci.

Děti, u kterých budou školou zjištěny příznaky respiračních onemocnění budou izolovány od ostatního kolektivu a rodiče (zákonní zástupci) budou vyzváni, aby se dítě neprodleně převzali do domácího ošetřování.

3) Rodiče (zákonní zástupci) instruují děti ohledně dodržování zásad osobní hygieny v souladu s přiloženým informačním materiálem distribuovaným Krajskou hygienickou stanicí Zlínského kraje.

V Uherském Brodě dne 6. března 2020

Ing. Jan Hrdý
místostarosta

Příloha: Základní zásady v období zvýšeného výskytu respirací


Další informace:

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2020

1.3.2020

Pro zvětšení klikněte na obrázek…

MASOPUSTNÍ KARNEVAL

29.2.2020

V pátek 28. února proběhl ve sportovní hale maškarní karneval. Pan ředitel Boráň karneval zahájil zpěvem a potom tuto tradici vysvětlil dětem. Každá třída se prezentovala spoustou krásných masek. Součástí karnevalu byly soutěže, které pro děti připravili jejich učitelé. Celé dopoledne jsme si takto aktivně užili a potom už hurá na jarní prázdniny.

Foto: Lenka Tomacová

Autor: Dagmar Válková

FILIP JEDE RECITOVAT DO HRADIŠTĚ!

25.2.2020

Ve středu 19. února proběhlo na Domě kultury v Uherském Brodě okrskové kolo recitační soutěže Dětská scéna 2020. Nejlepší recitátoři ze školních kol předvedli svůj přednes odborné porotě a porovnali dovednosti se silnou konkurencí. Evička Kučerová, Šimonek Himer, Lukáš Mančík, Adélka Vítková, Štěpán Franek a Prokop Kočí sice zůstali bez ocenění, ale do budoucna si odnesli cennou zkušenost s překonáním trémy při veřejném vystoupení. Právě tato zkušenost a také výborný výběr textů přispěly k úspěchu našich zkušených recitátorů ze 3. kategorie (4. + 5. třída), ve které letos soutěžilo 34 dětí.

Dominik Hrubý, který navštěvuje i dramatický obor na brodské ZUŠ získal Cenu poroty. Největšího úspěchu dosáhl Filip Suchánek. Přednesem prózy Základem lásky je úraz od Miloše Kratochvíla si zajistil postup do okresního kola soutěže, které proběhne 10. března v Uherském Hradišti. Chlapcům ze 4. třídy blahopřejeme a Filipovi držíme palce!

RECITAČNÍ SOUTĚŽ – ŠKOLNÍ KOLO

13.2.2020

Ve středu 12. února proběhlo školní kolo, do kterého postoupili nejlepší recitátoři z každé třídy.

Výsledky školního kola dle kategorií:

0. kategorie – 1. ročník:
1. místo – Šimon Himer
2. místo – Eva Kučerová
3. místo – Sára Koníčková
Cena poroty – Nela Rombolá

1. kategorie – 2. + 3. ročník:
1. místo – Adéla Vítková
2. místo – Štěpán Franek
3. místo – Lukáš Mančík
Cena poroty – Marie Raclová

2. kategorie – 4. + 5. ročník:
1. místo – Prokop Kočí
2. místo – Filip Suchánek
3. místo – Ondřej Mančík

Z každé kategorie postupují 3 nejlepší recitátoři do okrskového kola. Blahopřejeme!

autor: Dagmar Válková

« Předchozí příspěvky