DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V ZŠ HAVŘICE

24. 2. 2018

Ve čtvrtek 15. února jsme opět po roce otevřeli naši školu rodičům, přátelům a široké veřejnosti. Během dne se k nám přišlo podívat zhruba 60 lidí. Měli možnost se podívat na své děti při práci během vyučovacích hodin ve všech ročnících. Největší zájem byl o naše nejmladší žáky – prváčky a druháky. Během odpoledních hodin jsme nabídli možnost nahlédnout do činnosti našich kroužků. Konkrétně do hudebně pohybového kroužku, který zahrál zpívanou pohádku „Červená Karkulka“, do kroužku Oříšek, který je zaměřen na logické uvažování a dál do Čtenářské dílny, která motivuje žáky ke čtení. Potom proběhla ukázková hodina žáků první třídy a pan ředitel Boráň odpovídal rodičům na dotazy ohledně provozu naší školy. Rodiče si měli možnost prohlédnout prostory školy, školní družiny a také si prohlédli prezentaci akcí ZŠ Havřice.

Autor: Dagmar Válková