FILIP JEDE RECITOVAT DO HRADIŠTĚ!

25. 2. 2020

Ve středu 19. února proběhlo na Domě kultury v Uherském Brodě okrskové kolo recitační soutěže Dětská scéna 2020. Nejlepší recitátoři ze školních kol předvedli svůj přednes odborné porotě a porovnali dovednosti se silnou konkurencí. Evička Kučerová, Šimonek Himer, Lukáš Mančík, Adélka Vítková, Štěpán Franek a Prokop Kočí sice zůstali bez ocenění, ale do budoucna si odnesli cennou zkušenost s překonáním trémy při veřejném vystoupení. Právě tato zkušenost a také výborný výběr textů přispěly k úspěchu našich zkušených recitátorů ze 3. kategorie (4. + 5. třída), ve které letos soutěžilo 34 dětí.

Dominik Hrubý, který navštěvuje i dramatický obor na brodské ZUŠ získal Cenu poroty. Největšího úspěchu dosáhl Filip Suchánek. Přednesem prózy Základem lásky je úraz od Miloše Kratochvíla si zajistil postup do okresního kola soutěže, které proběhne 10. března v Uherském Hradišti. Chlapcům ze 4. třídy blahopřejeme a Filipovi držíme palce!