INFORMACE KE VZDĚLÁVÁNÍ OD 18.11.2020

14. 11. 2020

Vážení rodiče,

dle pokynů MŠMT a MZ se 18.11.2020  povoluje v základní škole osobní přítomnost  žáků 1. a 2. ročníku základní školy a obnovuje se jejich prezenční výuka. Pro tyto děti bude fungovat také  ranní a odpolední školní družina a školní jídelna. Žáci budou nosit po celou dobu výuky a pobytu v uzavřených společných prostorách školy a školní družiny roušky. Nadále platí pro rodiče i návštěvníky školy protiepidemiologická opatření zavedená před distanční výukou. Pro ostatní žáky pokračuje online distanční výuka a možnost odebírání obědů do jídlonosiče.