INFORMACE PRO RODIČE – ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ

11. 3. 2020

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí vlády, o uzavření základních, středních a vysokých škol Vám vydá ředitel školy, kterou navštěvuje Vaše dítě,  tiskopis  Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy).

Tiskopis vystavuje výhradně škola v případě uzavření z nařízení příslušného orgánu z důvodu havárie, mimořádného opatření při epidemii nebo jiné nepředvídané události.

Podle § 39 odst. 1 písm. b) zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, má nárok na ošetřovné zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu péče o dítě mladší 10 let, protože školské zařízení nebo zvláštní dětské zařízení, popřípadě jiné obdobné zařízení pro děti, v jehož denní nebo týdenní péči dítě jinak je, nebo škola, jejímž je žákem, jsou uzavřeny z nařízení příslušného orgánu z důvodu havárie, mimořádného opatření při epidemii nebo jiné nepředvídané události.

Současně si Vás dovolujeme upozornit na stránky České správy sociálního zabezpečení, kde byla zveřejněna Informace pro rodiče a školská (obdobná) zařízení, kde je možno tiskopis rovněž stáhnout.

Tiskopis Vám potvrdí ředitel školy v budově základní školy od středy 11.03.2020 od 14:00 do 16:00 hodin a každý následující den od 07:30 do 09.00 hodin a od 14:00 do 16:00 hodin nebo po dohodě na telefonním čísle 732 837 579


Mgr. Ctibor Boráň
ředitel