MOŽNOST ZAJIŠTĚNÍ OBĚDŮ PRO DĚTI

29. 10. 2020

Vážení rodiče,

pokud budou od pondělí 02.11.2020 dle nařízení vlády dál uzavřeny základní školy, výuka bude pokračovat distančním způsobem.

Podle sdělení vedoucí školní jídelny ZŠ Na Výsluní jsou opět všechny obědy Vašich dětí, které se stravují ve školní jídelně v ZŠ Havřice, odhlášeny od 02.11.2020 až do konce měsíce.

Školní jídelna ZŠ Na Výsluní nabízí možnost dodávat obědy žákům od úterý 03.11.2020 po dobu uzavření školy a probíhajícího distančního vzdělávání do školní jídelny v ZŠ Havřice. Vzhledem k přijatým bezpečnostním opatřením by bylo možné vydávat obědy pouze do vlastního jídlonosiče.

Oběd by byl vydáván od 11:45 do 13:00 hodin.

Zvažte tuto možnost a pokud máte zájem, individuálně přihlaste své dítě ke stravování na www.strava.cz do pondělí 02.11.2020 do 08:00 hodin.

Informaci o přihlášení dítěte ke stravování sdělte třídnímu vyučujícímu do téhož termínu, abychom mohli tuto službu provozně zajistit.