NOVELIZOVANÉ OPATŘENÍ MZ OD 17.05.2021

14. 5. 2021

Novelizované opatření MZ s účinností od 17.05.2021 umožňuje osobní přítomnost žáků 1. stupně základního vzdělávání bez rotací.

Ve školní družině dochází ke zrušení omezení. Provoz je v běžném režimu.

Testování žáků antigenními testy se provádí jedenkrát týdně v pondělí v 07:30 hodin. Ranní družina je v provozu v ostatní dny od 06:30 hodin. Ve vnitřních prostorách nadále platí povinnost nosit ochranu nosu a úst. Tato povinnost neplatí při vycházkách nebo pobytu na školní zahradě pro žáky a zaměstnance školy, pokud dodrží odstup 2 m od jiných osob.

Vážení rodiče, nezapomeňte, prosím, přihlásit dětem obědy na www.strava.cz

Děkujeme za spolupráci.