OBNOVENÍ OMEZENÉHO REŽIMU DOCHÁZKY DO ŠKOLY

5. 5. 2020

Vážení rodiče,

předáváme Vám informaci z MŠMT k obnovení provozu základních škol:

Od 25. května 2020 se mohou žáci účastnit vzdělávacích aktivit ve škole formou školních skupin za těchto podmínek:

  • účast žáků není povinná,
  • doporučený počet žáků ve školní skupině je 15,
  • podmínka je jeden žák v lavici,
  • ranní školní družina nebude poskytována,
  • školní stravování – vydávání obědů bude zajištěné za stanovených hygienických podmínek.

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku dítěte do školy do 18.05.2020 formou sdělení třídnímu učiteli do elektronické žákovské knížky.

Další informace a pokyny k zahájení provozu budeme postupně zveřejňovat na webu školy od 11.05.2020.

Mgr. Ctibor Boráň