OCENĚNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 2019

21. 7. 2019

Letos byla oceněna paní vychovatelka Jana Kunčarová.

V havřické školní družině připravuje děti na účast ve všech okrskových soutěžích školních družin: ať už recitační, pěvecké, florbalové, dopravní i atletické, kde žáci díky výborné přípravě získávají nejen řadu ocenění, ale hlavně zkušenosti a zdravé sebevědomí. Významně se podílí na organizaci okrskové výtvarné soutěže“ Barevná paletka.“ Ve školní družině připravuje řadu akcí z různých zájmových oblastí. Děti zapojuje do celé řady sportovních, tvořivých i hudebně-dramatických činností.
Každému dítěti dává možnost vyniknout ve své oblíbené aktivitě, a také posílit dovednosti v oblastech ne mu příliš vlastních. I její zásluhou získala havřická školní družina několik let za sebou vítězství a významná ocenění v mezinárodní výtvarné soutěži „Týká se to také Tebe“.
autor: Mgr. Ctibor Boráň