ORGANIZACE VÝUKY A PROVOZU ŠKOLY OD 30.11.2020

28. 11. 2020

Vážení rodiče,

podle sdělení MŠMT a MZ od pondělí 30. listopadu nastupují do školy všichni žáci 1. stupně. Výuka bude probíhat dle platného rozvrhu. Výuka plavání pro 3., 4. a 5.ročník je zatím přerušena. Zájmové kroužky, kytarová škola prozatím nejsou povoleny. Výuka HV probíhá bez zpěvu, hodiny TV využijeme především k venkovním procházkám a pohybovým aktivitám. V odůvodněných případech lze provádět se souhlasem ředitele individuální konzultace nebo doučování ve škole.

Změna provozu ŠD od 30.11.2020 do odvolání

Školní družina je v provozu pro přihlášené žáky 1.–4. ročníku od 6:30 ve škole v jejich kmenových učebnách. Po vyučování se provoz nemění pro děti z 1. a 2. třídy a je do 16.30 hodin. Dětem ze 3. a 4.třídy končí družina ve 14:30 hodin. Pro děti 5. třídy nebude provoz možný z provozních a personálních důvodů.

Jídelna bude v provozu podle stávajících hygienických opatření a všichni žáci jsou ke stravě od 30.11. přihlášeni. Pokud nebudete od tohoto termínu odebírat stravu, je nutné si ji na www.strava.cz odhlásit.

Vzhledem k podmínce, že při stravování smí být přítomna pouze jedna třída, je upravena doba příchodu tříd do školní jídelny.

1. třída 11:30 hodin
2. třída 11:50 hodin
3. třída 12:20 hodin
4. třída 12:40 hodin
5. třída 12:55 hodin

Na provoz škol a školských zařízení se i nadále vztahuje manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19.

Ve škole bude probíhat intenzivní větrání, je nutné, aby děti měly tomu přizpůsobené vhodné oblečení. Stále platí nařízení o nutnosti nošení roušek ve všech prostorech školy a školní družiny.

Pokud budou žáci trpět jakýmikoliv příznaky onemocnění, je třeba žáky ponechat doma a neposílat do školy.