ORIENŤÁK – TRÉNINKY

10. 9. 2016

KROUŽEK ORIENTAČNÍHO BĚHU začne pracovat v úterý 13. září 2016 od 14:00 do 16:00. Sraz je ve školní družině, s sebou sportovní oblečení a obuv.

Vít Kunčar


PODZIMNÍ TRÉNINKY KROUŽKU ORIENTAČNÍHO BĚHU – ZÁŘÍ AŽ ŘÍJEN 2015

Kroužek začal pracovat od úterý 15. září 2015, kdy jsme s dětmi začali jednoduchou výukou mapových značek na mapě Havřice a to při společné vycházce po vesnici. Dětem byly vysvětleny barvy na mapě pro orientační běh, některé mapové značky a jak si správně zorientovat mapu.

22. září 2015 jsme měli trénink na fotbalovém hřišti TJ Tatran, kde byly připraveny jednoduché okruhy se třemi kontrolami.

29. září 2015 jsme opět byli na fotbalovém hřišti, kde v okolí areálu byl postaven tzv. scorelauf – volné pořadí kontrol a děti hledaly kontroly a zapisovaly správně do mapy číslo na kontrole.

6. října 2015 – hřiště a okolí – byly připraveny dvě tratě s 11 kontrolami. Rozdíl v tratích byl pouze ten, že každá druhá kontrola byla umístěna na jiném objektu, než měla druhá trať. Startovalo se ve dvojicích, takže se děti během trati potkávaly na společných kontrolách.

13. října 2015 – Chrástka – první trénink v lesním prostoru. Společná vycházka s výukou mapového klíče a jednoduchý trénink po lesních cestách s určováním směrů.

20. října 2015 – trénink, který si děti stavily a sbíraly samy. Byly vytvořeny skupinky dětí, které měly za úkol roznést 6 kontrol podle vyznačené tratě a další skupinky měly tyto kontroly posbírat a překontrolovat, zda byly postaveny na správných objektech. Byly připraveny vždy dvě tratě (západní a východní) se startem u školy a cílem na hřišti. Zde jsme společně vyhodnotili, zda stavitelé neudělali chybu a prohodili jsme skupinky. Ti co roznášeli, nyní kontrolovali a ti co kontrolovali, tak nyní roznášeli. Start – hřiště – cíl – škola. Prohodili jsme i světové strany, takže nikdo nešel stejnou tratí zpět. Velmi to děti bavilo a zjistily, že není jednoduché postavit podle zakreslené tratě v mapě správně kontrolu. Musí se číst pečlivě popis kontrol, tj. správné umístnění kontroly na objektu podle světových stran.

V průběhu prvního měsíce se vytvořila stálá skupinka dětí cca v počtu 10, které se pravidelně zúčastňovaly tréninků. Na trávníku fotbalového hřiště za vlídného počasí probíhaly taky bežecké testy nazvané OKRUH ABEBEHO BIKILI, kde děti mohly běžet bosky, aby se naučily regenerovat chodidla a začaly používat správný běžecký styl. Pro děti, které měly zájem si vyzkoušet i těžší tréninky v jiném prostoru byly vybrány některé akce společných tréninků s dětmi z valašské oblasti (Zlínský kraj).

9. září 2015 jsme navštívili trénink v Jasenné za účasti – Jana Garajová, Leona Šimoníková, Anička Šotová a Danka Janků.

16. září 2015 jsme byli v Zeleném údolí za Provodovem ve složení Anička Šotová a Danka Janků.

21. října 2015 jsme se zúčastnili posledního společného mapového tréninku TJ Slovan Luhačovice, který byl uspořádán u nás v Havřicích na mapě Chrástka a v okolí fotbalového hřiště. Této akce se účastnil Metoděj Kočí, Marek Sedláček, Anička Šotová a Danka Janků. Video s této akce si můžete prohlédnout na této adrese https://youtu.be/AAP7c07P-z0

V dalším zimním období budou za špatného počasí probíhat tréninky ve sportovní hale. Zde se budeme učit mapovou teorii, hry, popisy kontrol tzv piktogramy a celkovou obratnost.


13. trénink – 16.06.2015 a 19.06.2015

Účast:
úterý: Michal Bábíček, Leona Šimoníková, Jana Garajová, Nicolas Oláh
pátek: Anna Slívová, Aneta Zemánková, Dan Gotz

V úterý a pátek jsme absolvovali společný trénink na Chrástce. Trat měřila 2 km a měla 9 kontrol. Po oba dny jsme šli společně a opakovali práci s busolou, orientování mapy a dalším prvkem bylo určování vzdálenosti v lese – krokování, které jsme dříve procvičili na hřišti.

Obě skupiny zvládly trénink velmi dobře.


12. trénink – 09.06.2015 a 12.06.2015

Účast:
úterý: Leona Šimoníková, Anna Šotová, Dan Gotz, Lucie Nekolová
pátek: Aneta Zemánková, Jakub Man, Matěj Krajsa,

V úterý i v pátek byl trénink v Chrástce. Společná vycházka s mapou po kontrolách z dřívějšího tréninku. Zaměřen na práci s busolou, změny směru, orientace podle výrazných terénních prvků. Opakování mapových značek. Poznávání vzdálených orientačních bodů – Mikulčin vrch, Lopenické sedlo, Malý Lopeník, Velký Lopeník, Velká Javořina, Černá hora, Nivnice, Korytná, Buchlov, Hradčovice, Drslavice, Lhotka.


11. trénink – 02.06.2015 a 05.06.2015

Účast:
úterý: Michal Bábíček, Leona Šimoníková, Anna Šotová, Jana Garajová, Jakub Man, Dan Gotz
pátek: Anna Šotová, Simona Bohmannová, Aneta Zemánková, Danka Janků, Anna Slívová, Jakub Man, Leona Šimoníková, Dan Gotz, Matěj Krajsa, Aneta Pijáčková

V úterý byl trénink na fotbalovém hřišti zaměřený na práci s busolou, změny směru a novým prvkem bylo krokování a určování vzdálenosti. Byly připraveny tratě pouze na hrací ploše a děti běžely na mapě s měřítkem 1:1000, což odpovídá 1 cm na mapě – 10 m ve skutečnosti. Učili jsme se krokovat a odhadovat vzdálenost mezi kontrolami. Toto je velmi důležitý prvek orientačního běžce, aby si uměl odkrokovat vzdálenost z jasného bodu např. z cesty ke kontrole v nepřehledném prostoru (hustník, zarostlá paseka). Počítá se dvojkrok, což odpovídá cca jednomu metru. Trénink měřil 560 m s 15 kontrolami.

A jak jsme se to naučili? V závěru tréninku krokovali děti mezi určenými kontrolami a výsledky jsou následující: Anička 30 kroků (skutečnost cca 35 m), Leona 27 kroků (35 m), Jana 26 kroků (35 m), Kuba 27 kroků (35 m), Dan 19 kroků (25 m), Michal 44 kroků (50 m).

Závěrečný běžecký test ABEBE BIKILA (340 m):
Vítek 1:05
Anička 1:11
Kuba 1:26
Dan 1:31
Leona 1:36
Jana 1:41
Michal 2:25

V pátek proběhl stejný trénink jako v úterý, tj zaměřen na práci s busolou, změny směru a krokování a určování vzdálenosti. Byly připraveny dvě tratě 560 m a 610 m s 15 kontrolami.

Opět jsme v závěru provedli test krokování a s dobrými výsledky: Jana 37 kroků (35 m), Aneta Zemánková 40 kroků (35 m), Kuba 41 kroků (50 m), Leona 36 kroků (40 m), Anička Šotová 36 kroků (35 m), Simona 45 kroků (50 m), Dan 55 kroků (50 m), Anička Slívová 55 kroků (65 m), Aneta Pijáčková 18 kroků (23 m), Matěj 21 kroků (25 m).

Závěrečný běžecký test ABEBE BIKILA (340 m):
Vítek 1:01
Danča 1:08
Anička 1:13
Anička Slívová 1:17
Simona 1:22
Dan 1:23
Leona 1:31
Aneta Pijáčková 1:57
Jana 2:32
Aneta Zemánková 2:33
Kuba a Matěj vzdali

Foto z tréninku dne 02.06.2015 a 05.06.2015


10. trénink – 26.05.2015 a 29.05.2015

Účast:
úterý: Lucie Nekolová, Michal  Bábíček,  Leona Šimoníková, Nicolas Oláh
pátek: Anna Šotová, Simona Bohmannová, Aneta Zemánková, Danka Janků, Anna Slívová

V úterý, vzhledem ke špatnému počasí byl trénink zaměřen na výuková videa ve škole. Bylo promítnuto několik videí, kde děti mohly sledovat jak správně používat busolu a jak si při závodě ukazovat na mapě, kde se přesně nachází – kontrola s body v terénu a na mapě. Dále bylo vysvětleno, co jsou vrstevnice a jak se zobrazují na mapě.

V pátek jsme absolvovali dvoukolový štafetový závod na fotbalovém hřišti. Vzhledem k tomu, že tréninku se na začátku účastnily pouze 4 děti, proběhly štafety jako závod prvních úseků a po doběhnutí si děti daly menší odpočinek a běžely druhé kolo s jinými kontrolami.

Tratě byly délkově stejné, každá druhá kontrola byla pro všechny stejná – celkem bylo 7 kontrol a délka 1 km.

První okruh nebyl vzhledem k přehození čísel na dvou kontrolách oficiálně měřen, časy jsou orientační. Druhý okruh jsme již měřili (chyba stavitele byla odstraněna).

Výsledky:         1 okruh                                 2 okruh
Anička Š.          17:00                                    9:30
Anička S.          15:00                                  15:28
Simča                16:00                                  11:16
Danka                 7:35                                    9:25

Obě Aničky mají velkou pochvalu za příspěvěk k Abebe Bikilovi – zjistily o tomto fenomenálním běžci všechno podstatné.

Foto z tréninku dne 29.05.2015


9. trénink – 19.05.2015 a 22.05.2015

Účast:
úterý: Lucie Nekolová, Leona Šimoníková ,  Michal Bábíček,  Jana Garajová, Dan Gotz, JakubMan, Danka Janků
pátek: Dan Gotz, Anna Šotová, Elen Mozgvová, Simona Bohmannová, Matěj Krajsa, Aneta Zemánková, Sandra Gaňová, Danka  Janků,  Anna  Slívová 2. ZŠ UB

V úterý byl připraven trénink na fotbalovém hřišti. Vzhledem k tomu, že při posledním tréninku v Chrástce dělalo dětem hodně problémů správné odbíhání od kontrol, tj změna směru, připravil jsem jednoduché okruhy. Nejdříve se běžely okruhy s 8 kontrolami, vždy dva proti sobě se zrcadlově obráceným pořadím, tj. stejná délka tratě. Toto se běželo dvakrát bez měření času. Poté byl připraven další trénink se startem ve středu fotbalového hřiště. Běželo se dvoukolově, opět vždy dva proti sobě. Všechny tratě velmi dobře zvládala Leona.

Výsledky:

1. měřená trať (A, B)                        2. měřená trať (C, D)
Leona              A – 3:30                     D – 4:59          8:29                 4
Dan                 B – 4:11                      C – 5:24          9:35                 6
Michal             A – 4:22                     D – 4:37          8:59                 5
Jana                 B – 5:20                      C  – 6:42          12:02               7
Lucka              A – 3:55                     D – 3:48          7:43                 3
Kuba               B – 3:30                      C – 3:48          7:18                 2
Danka             B – 2:53                      D – 3:42          6:35                 1

A vzhledem k tomu, že jsme byli na překrásném měkkém, zeleném trávníku, tak poslední měřený trénink kolem hřiště jsme běželi jako ABEBE BIKILA

Vítek   1:05
Danka 1:12
Dan     1:29
Lucka  1:39
Leona  1.43
Kuba   1:43
Michal 1:44
Jana     1:45

V pátek jsme absolvovali stejný trénink jako v úterý. Prvně 2x okruhy s 8 kontrolami, kde jsme si zopakovali práci s busolou a poté 2x měřené okruhy s 10 kontrolami.

Výsledky:

1-měřená trať (A, B)                              2-měřená trať (C, D)
Dan              B – 3:25                            D – 3:42             7:07         2
Anička Š     A – 4:16                             C – 3:51             8:17         4
Elen             B – 7:07                            C – 6:10            13:17         6
Simona        A – 3:49                            D – 3:41             7:30         3
Aneta           A – 5:51                            C – 7:27            13:18        7
Anička S      B – 3:28                            D – 6:48            10:16        5
Matěj            A – 3:16                           C – 3:44              7:00         1

A samozřejmě, že i páteční skupina běžela testovací okruh, který byl nazván podle slavného sportovce ABEBE BIKILI.

Vítek:      1:02
Danka      1:08
Anička Š  1:11
Anička S  1:14
Elen          1:27
Dan          1:29
Simona     1:41
Sandra      1:57
Aneta       1:57
Matěj        2:05

Foto z tréninku dne 19.05.2015


8. trénink – 12.05.2015 a 15.05.2015

Účast:
úterý: Lucie Nekolová , Leona Šimoníková , Michal Bábíček , Jana Garajová, Nicolas Oláh
pátek: Anna Šotová, Jakub Man, Anna Slívová 2. ZŠ UB

V úterý byl připraven výšlap na kótu Myšince – Pepčín nad Vlčnovem.  Trať vedla přes vinohrady do lesa Špitálka, a pak dále do Obory k Pepčínu.  Po cestě jsme pomocí busoly určovali směry. Nad havřickými vinohrady jsme objevili v lese prostor, kde bylo velké množství mravenišť.  V průběhu túry jsme poznávali okolní kopce – Velká Javořina, Velký Lopeník, Malý Lopeník, Lopenické sedlo, Mikulčin vrch, Černá hora.  Na Pepčíně jsme si pověděli a přečetli něco o zámečku, který zde dříve stával. Cestu zpět jsme zvolili přes vinohrady. V podjezdu pod obchvatem děti potrénovali skok přes potok, někteří úspěšně, někteří se namočili, ale vzhledem ke krásnému počasí to nikomu nevadilo. Délka tůry byla 7 km.

V pátek menší skupinka absolvovala tuto tůru také. Vzhledem k lepší kondici dětí jsme navštívili ještě rybník u hájenky v Drslavicích. Tato skupinka i několikrát běžela a celou trať zvládla velmi dobře. U rybníka jsme ulovili pár pulců a jednoho nadměrného cvrčka. Tato tůra měla délku 9,2 km.

Obě skupinky poznaly okolí Havřic, historické místo, kde stával zámeček Pepčín, Oboru a Špitálku.

Z tréninku dne 12.05.2015

Z tréninku dne 15.05.2015


7. trénink – 05.05.2015 a 08.05.2015

Účast:
úterý: Lucie Nekolová , Leona Šimoníková , Patrik Vrága , Michal Bábíček , Viktor Santo Marino , Jana Garajová, Daniela Janků, Filip Cahel, Dan Gotz, Anna Šotová, Oláh Nicolas
pátek: trénink zrušen – státní svátek

Připraven trénink v Chrástce – délka 1,8 km. Start byl uprostřed lesa na křižovatce cest, aby bylo možno kontrolovat všechny děti, vzhledem ke stavbě trati. Trať měla 13 kontrol na jasných bodech (křižovatka cesty a hranice porostu, jáma, kámen, křižovatka cest, roh plotu, posed, krmelec, výrazný strom atd.). Polovina tratě vedla po kraji lesa, druhá polovina po jediné cestě v lese a po hranici porostu – taky jednoznačně viditelné. Děti měly hromadný start s tím, že vždy dvě vybíhaly stejným směrem na první kontrolu a zde měly další postup jiný, aby nešly celou trať společně. Jediný, kdo oběhl všechny kontroly v pořádku, byl Nicolas. Ostatní měli velké problémy s tím, že si musí na každé kontrole zorientovat mapu a určit správný směr postupu.


6. trénink – 28.04.2015 a 01.05.2015

Účast:
úterý: Lucie Nekolová , Leona Šimoníková , Patrik Vrága , Michal Bábíček , Viktor Santo Marino, Jana Garajová, Daniela Janků, Filip Cahel, Dan Gotz, Anička Plášková 2.ZŠ UB
pátek: trénink zrušen – státní svátek

Úterní skupina šla společně liniovou trať po Havřicích se startem u ZŠ. Délka 3 km. Trénink se neměřil. Šlo o to, aby děti šly opravdu přesně podle linie zakreslené v mapě. Děti musely v každou chvíli vědět, kde se přesně nacházejí na mapě- např. u kterého rohu plotu, křižovatce, budovy atd.


5. trénink – 21. a 24. dubna 2015

Účast:
úterý: Nekolová Lucie, Šimoníková Leona, Vrága Patrik, Bábíček Michal, Marino S. Victor, Jana Garajová, Daniela Janků, Filip Cahel, Dan Gotz
pátek: trénink zrušen vzhledem k mým pořadatelským povinnostem při OŽ na Vápenkách

Úterní skupina odběhla měřený COB (cvičný orientační běh) s centrem na fotbalovém hřišti. Trať měřila 1,2 km a měla 11 kontrol na mapově jasných objektech (roh plotu, sloup el. vedení, roh budovy, roh hustníku atd.). Postupy vedli po jasných liniích (kolem plotu, po cestě, po louce).

S tratí si nejlépe poradila Leona, která tuto trať zvládla v čase 14:59, Danča, která běžela tuto trať v pátek, ji tentokráte šla v obráceném pořadí za 13:26. Dan (běžel také v pátek) dohlížel na Filipa, který nebyl dlouho na trénincích a tak mu dělal osobního trenéra.

Kompletní pořadí zde:
1. Leona Šimoníková 14:59
2. Filip Cahel a Dan Gotz 16:36
3. Lucka Nekolová 24:35
4. Patrik Vrága 26:20
5. Jana Garajová 28:07
6. Michal Bábíček 36:10
7. Victor Marino S. 38:10

Po doběhnutí jsme probrali všechny postupy a ukázali správné volby. Další měřenou disciplínou byl hromadný běh kolem fotbalového hřiště – jeden okruh, což je cca 335 m. Bohužel ke světovému rekordu Michaela Johnsona na 400 m (43:18) jsme se opět nepřiblížili, leč někteří se o to snažili několikrát.

1. Vítek 1:05
2. Danka 1:10
3. Victor 1:32 druhý pokus 1:34
4. Patrik 1:33
5. Filip 1:46
6. Dan 1:54 druhý pokus 1:37
7. Leona 1:58
8. Michal 2:14 druhý pokus 1:34
9. Lucka 2:15
10. Jana 2:17


4. trénink – 14. a 17. dubna 2015

Účast:
úterý: Nekolová Lucie, Šimoníková Leona, Vrága Patrik, Bábíček Michal, Marino S. Victor, Oláh Nicolas,
pátek: Mozgvová Elen, Krajsa Matěj, Zemánková Aneta, Gaňová Sandra, Man Jakub, Gotz Dan, Šotová Anna, Bohmannová Simona, Kopták Marek, Janků Daniela

Úterní skupina měla mapový trénink v Chrástce. Byla zvolena trať o délce 1,9 km s 11 kontrolami. Postupy byly voleny po cestách. Kontroly byly umístněny na jasných orientačních bodech (kupka, posed, výrazný strom atd.) Trať děti měly absolvovat samostatně, v průběhu tréninku se však utvořily dvojice, přičemž se děti již tak nesoustředili na mapování. Nakonec všichni našli všechny kontroly. U těch, kteří měli problémy s dohledávkou některých kontrol, jsme společně provedli mapování a dohledání problémových úseků tratě.

Mapa s tratí zde.

Páteční skupina odběhla měřený COB (cvičný orientační běh) s centrem na fotbalovém hřišti. Trať měřila 1,2 km a měla 11 kontrol na mapově jasných objektech (roh plotu, sloup el. vedení, roh budovy, roh hustníku atd.). Postupy vedly po jasných liniích (kolem plotu, po cestě, po louce). S tratí si nejlépe poradila Danka, která tuto trať zvládla v čase 12:46.

Kompletní pořadí zde:

 1. Danka Janků              12:46
 2. Matěj Krajsa               15:58
 3. Jakub Man                  18:09
 4. Simona Bohmannová 19:52
 5. Elen Mozgvová          21:41
 6. Anna Šotová              22:04
 7. Dan Gotz                   23:48
 8. Sandra Gaňová          36:38
 9. Marek Kopták               36:48
 10. Aneta Zemánková      38:38

Po doběhnutí jsme probrali všechny postupy a ukázali správné volby. Další měřenou disciplínou byl hromadný běh kolem fotbalového hřiště – jeden okruh, což je cca 335 m. Bohužel ke světovému rekordu Michaela Johnsona na 400 m (43:18) jsme se nikdo nepřiblížili.

 1. Vítek                          1:07
 2. Danka                         1:11
 3. Anička                         1:20
 4. Kuba                          1:35
 5. Elen                            1:40
 6. Simča                         1:45
 7. Aneta                         1:54
 8. Dan                            2:25
 9. Matěj                          2:29
 10. Marek                         2:42
 11. Sandra                        2:51

3. trénink – 7. a 10. dubna 2015

Účast:
úterý: Nekolová Lucie, Šimoníková Leona, Garajová Jana ,  Vrága Patrik, Bábíček Michal, Marino S. Victor,
pátek: Mozgvová Elen, Krajsa Matěj, Zemánková Aneta, Gaňová Sandra, Man Jakub, Gotz Dan, Šotová Anna,

Úterní skupina absolvovala okruhy na fotbalovém hřišti (viz – mapy 2. trénink). Všichni zvládli tyto okruhy velmi dobře.

Páteční skupina měla mapový trénink v Chrástce. Byla zvolena trať o délce 1,9 km s 11 kontrolami. Postupy byly voleny po cestách. Kontroly byly umístěny na jasných orientačních bodech (kupka, posed, výrazný strom atd.) Trať děti absolvovaly samostatně. Jakuba Mana postihlo na trati krvácení z nosu. Ostatní, kteří ho doběhli, mu poskytli pomoc a postarali se o něj do příchodu trenéra, který běžel s posledními dětmi. Menší problém nastal pouze u kontroly, která byla umístěna na vnitřním rohu oplocenky. Tuto kontrolu nám nějaká „dobrá duše“ ukradla.

Mapa s tratí zde.


2. trénink – 27. a 31. března 2015

Účast:
úterý: Bohmannová Simona, Mozgvová Elen, Krajsa Matěj, Zemánková Aneta, Gaňová Sandra, Man Jakub, Gotz Dan, Šotová Anna,
pátek: Nekolová Lucie, Šimoníková Leona, Garajová Jana, Oláh Nicolas, Vrága Patrik, Cahel Filip, Marino S. Victor,

Páteční skupinka absolvovala krátké jednoduché okruhy se třemi kontrolami v areálu fotbalového hřiště. Děti se učili směry, jednoduché postupy a popisy kontrol. Úterní skupinka vzhledem k nepříznivému počasí probírala barvy a mapové značky ve škole.1. trénink – 20. a 24. března 2015

Účast:
úterý: Bohmannová Simona, Mozgvová Elen, Krajsa Matěj, Zemánková Aneta, Gaňová Sandra, Man Jakub, Gotz Dan, Oláh Nicolas,
pátek: Šašinka Radek, Hýbl Michal, Ďurďa Marek, Šůstek Martin, Nekolová Lucie, Šůstková Gabriela, Vrága Patrik, Bábíček Michal, Cahel Filip, Marino S. Victor,

První trénink proběhl jako procházka s mapou po Havřicích. Učili jsme se poznávat základní mapové značky a orientování mapy. Trasa vedla od ZŠ směrem do Kúta a dále kolem kapličky na hřiště Tatranu. Tady děti obdržely mapu s tratí – 1,6 km (vzdušnou čarou), kterou jsme společně prošli.