Pravidla pro provoz školy od 25.05. do 30.06.2020

13. 5. 2020

Škola je připravena zajistit vyučování, dohled i stravování podle stanovených hygienických podmínek denně od  7:30 do 16:00 hodin.

Vzdělávání bude organizováno ve skupinách maximálně po 15 dětech, o zařazení žáka do skupiny rozhoduje ředitel školy. Tyto skupiny budou po celou dobu neměnné. Doba vzdělávacích aktivit bude od 8:00 do cca 12:45 hodin. Obsahem vzdělávání bude výuka, kterou nyní škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku. Přestávky budou upraveny tak, aby se nepotkávaly děti z různých skupin. Žáka je možné přihlásit k docházce jen na dopolední část provozu školy.

S ohledem na žáky, kteří z důvodu rizikových faktorů nemohou nastoupit do školy, bude snaha zachovat pro žáky v domácím režimu distanční výuku.

Školní družina a její zájmové vzdělávání bude organizováno v době od 12:00 do 16:00 hodin. Ranní družina  není poskytována. Provoz školní družiny  nemůže probíhat v obvyklém režimu, ale ve stejných skupinách, které budou vytvořeny ve škole. Kapacita školní družiny bude omezená, z organizačních důvodů  dostanou přednost žáci nižších ročníků.

Opatření:

 • žáci musí přicházet do školy se zakrytým nosem a ústy, dodržování odstupů 2 m
 • rodiče nemají vstup do budovy umožněn
 • žáci vstupují do budovy školy samostatně a po odložení oblečení v šatně se ihned přesouvají do svých tříd
 • všichni žáci i zaměstnanci nosí ve společných prostorách roušky
 • první den při nástupu do školy žáci odevzdají svému vyučujícímu před vstupem do školy vyplněné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění podepsané zákonným zástupcem  (bez něj nemohou zahájit výuku s přítomností ve škole), totéž prohlášení bude vyžadováno opětovně, pokud žák na dobu delší než 3 dny přeruší docházení do školy (nepočítají se dny víkendové)
 • žáci jsou povinni mít minimálně 2 vlastní roušky na den a sáček na jejich uložení
 • žáci jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla, s nimiž budou před zahájením výuky seznámeni
 • docházka je v době od 25.05.2020 dobrovolná, neúčast ve škole není považovaná za zameškanou
 • z důvodu přesného přehledu a náročnější organizace však škola vyžaduje omlouvání předem známé nepřítomnosti

Složení žákovských skupin nelze stanovit dříve, než bude mít škola návratky zájemců. Velmi  Vás  prosíme o vyjádření zájmu o docházku včas, usnadníte nám tím přípravy a organizaci vzdělávání ve škole.

Žáka lze zařadit do školní skupiny nejpozději  k 25.05.2020.

Sdělte nám, prosím, Váš zájem, zda Vaše dítě bude navštěvovat:

 1. školu
 2. školní družinu
 3. stravování ve školní jídelně

Mgr. Ctibor Boráň, ředitel