RECITAČNÍ SOUTĚŽ DĚTSKÁ SCÉNA 2018

6. 3. 2018

Ve středu 28. února se šest dětí, vybraných ze školního kola recitační soutěže, vydalo na Dům kultury v Uherském Brodě, aby naši školu reprezentovaly v okrskové soutěži. V úvodu paní Lovecká, ředitelka Knihovny Františka Kožíka, popřála dětem hodně úspěchů v přednesu a dodala, že nadcházející měsíc březen je právě měsícem knihy. Děti byly rozděleny dle svých kategorií do různých sálů a místností, kde pod pozorným dohledem odborné poroty přednášely své básně či prózu. Naši recitátoři, Barborka Karlíková, Deniska Hrdá, Dominik Hrubý, Prokop Kočí, Barborka Gálová, a Zděněk Jurásek přenášeli velmi dobře. Porotu však svým výkonem oslovila pouze Deniska Hrdá, která získala Cenu poroty.

Autor: Lenka Tomancová