ROZVRHY

Rozvrhy hodin ve školním roce 2018/2019 – 2. pololetí

Rozvrh hodin 1. třída – Mgr. Dagmar Válková

Rozvrh hodin 2. třída – Mgr. Marcela Kvasničková

Rozvrh hodin 3. třída – Mgr. Michaela Baladová

Rozvrh hodin 4. třída – Mgr. Jana Kuželová

Rozvrh hodin 5. třída – Miroslav Novák


Rozvrh nepovinných předmětů a zájmových útvarů

je k dipozici zde: rozvrh zájmových kroužků ve školním roce 2018/2019


Přehled nabídky zájmové a sportovní činnosti pro děti

1. Sportovky – Mgr. Ctibor Boráň

Tento kroužek je zaměřen na míčové hry, především fotbal, florbal, vybíjenou a také základy gymnastiky. Kroužek je vhodný pro děti od 1. do 5. třídy.

2. Angličtina hrou – Mgr. Dagmar Válková

Děti formou her a písniček získávají aktivní slovní zásobu a upevňují si ji v krátkých rozhovorech. Angličtina je určena pouze pro prváčky.

3. Programování hrou – Miroslav Novák

Smyslem kroužku je vzbudit v dětech hlubší zájem o programování a svět techniky a hravou formou je seznámit s touto oblastí. Náplní našich setkání bude práce s různými aplikacemi přizpůsobenými k programování pro děti. Hlavní pozornost však budeme soustředit na využití robotů „Ozobot“, kteří díky možnosti programování pomocí kreslení umožňují zapojení mladších žáků. Určeno pro žáky 3.–5. ročníku.

4. Dyslektický kroužek – Mgr. Jana Kuželová

Kroužek dyslektický je určen pro děti, které mají doporučení z pedagogicko-psychologické poradny a jsou integrované na určitou výukovou poruchu. Děti tento kroužek navštěvují se souhlasem rodičů a vyžaduje velkou spolupráci rodičů.

5. Anglická konverzace – Mgr. Marcela Kvasničková

Je zaměřen na rozvoj komunikačních schopností, ale žáci se věnují také čtení textů s porozuměním a poslechu. Aktivně se využívá hravých metod a forem výuky. Tento kroužek je určen pro žáky 4. a 5. třídy.

6. Hudebně-pohybový kroužek – Mgr. Dagmar Válková

Děti zpívají písně různých žánrů sólově i sborově. Vyzkoušejí si rovněž zpěv do mikrofonu s hudebním doprovodem. Hrají hudebně pohybové hry. Učí se také doprovázet na nástroje Orffova instrumentáře. Připravují se na veřejná hudební vystoupení. Kroužek je určen pro žáky od 2. do 5. ročníku.

7. Literární kroužek – Mgr. Jana Kuželová

V literárním kroužku se budou děti seznamovat s novými dětskými knihami. Budou poslouchat čtený text od vedoucího klubu i samy číst. Náplní je i o knize hovořit a sdělovat si dojmy. Rovněž se klub zaměřuje na čtenářský projev. Kroužek je určený pro děti od 2. do 5. ročníku.

8. Oříšek – Mgr. Michaela Baladová

Děti hrají logické hry. Kroužek je určený pro žáky 2. a 3. ročníku.