ROZVRHY

Rozvrhy hodin ve školním roce 2021/2022

Rozvrh hodin 1. třída – Mgr. Helena Bemerová

Rozvrh hodin 2. třída – Mgr. Jana Kuželová

Rozvrh hodin 3. třída – Mgr. Michaela Baladová

Rozvrh hodin 4. třída – Mgr. Dagmar Válková

Rozvrh hodin 5. třída – Miroslav Novák


o

Rozvrh nepovinných předmětů a zájmových útvarů

je k dispozici zde: rozvrh zájmových kroužků ve školním roce 2021/2022


Přehled nabídky zájmové a sportovní činnosti pro děti ve školním roce 2021/2022

1. Pohybové hry – Mgr. Ctibor Boráň

Tento kroužek je zaměřen na míčové hry, především fotbal, florbal, vybíjenou a také základy gymnastiky. Kroužek je vhodný pro děti od 2. do 5. třídy.

2. Angličtina pro prvňáčky – Mgr. Marcela Kvasničková

Děti formou her a písniček získávají aktivní slovní zásobu a upevňují si ji v krátkých rozhovorech. Angličtina je určena pouze pro prvňáčky.

3. Klub deskových her – Miroslav Novák

Pod pojmem deskové hry si většina lidí představí například Člověče, nezlob se nebo šachy. Svět deskových her je ale mnooohem pestřejší. Dávno pryč jsou doby, kdy jsme doma měli jednu nebo dvě hry, které jsme hráli stále dokola. V klubu seznámím žáky s moderními deskovými hrami, které se od klasiky v mnohém liší. Jsou překrásně zpracované a často doprovázené nějakým příběhem, kombinují více herních mechanismů a herní postupy se často podobají těm skutečným. Aniž by si toho byli vědomi, si žáci při hraní rozvíjí strategické a logické myšlení, učí se spolupracovat v týmu, plánovat a soustředit se. Do klubu se mohou přihlásit žáci 4. a 5. ročníku.

4. Dyslektický kroužek – Mgr. Jana Kuželová

Kroužek dyslektický je určený pro děti, které mají doporučení z pedagogicko-psychologické poradny a jsou integrované na určitou výukovou poruchu. Děti tento kroužek navštěvují se souhlasem rodičů a vyžaduje velkou spolupráci rodičů.

5. Hudebně-pohybový kroužek – Mgr. Dagmar Válková

Děti zpívají písně různých žánrů sólově i sborově. Vyzkoušejí si rovněž zpěv do mikrofonu s hudebním doprovodem. Hrají hudebně pohybové hry. Učí se také doprovázet na nástroje Orffova instrumentáře. Připravují se na veřejná hudební vystoupení. Kroužek je určen pro žáky od 2. do 5. ročníku.

6. Jóga – Mgr. Jana Kuželová

Kroužek jógy je zaměřený na správné dýchání, správné držení těla a protažení v rámci možností každého dítěte. Celkové zklidnění a aktivní odpočinek. Kroužek je nabízen všem ročníkům.

7. Tvořivé ručičky – Martina Chovancová

V kroužku se děti věnují rozvoji různých ručních dovedností (pletení náramků, macramé, ručnímu vyšívání, háčkování apod.). Jakmile se něco naučíme, domluvíme se, o jakou činnost by měli žáci zájem příště. Kroužek je nabízen žákům 2. až 5. ročníku.

8. Oříšek – Mgr. Michaela Baladová

Tento kroužek je vhodný pro 2. a 3. třídu. Je určen pro děti, které rády soutěží, luští křížovky a hrají různé logické hry (piškvorky, pexeso, lodě…).

V nabídce je také kroužek „Parkour“ vedený pedagogem volného času Davidem Uherkem a „Hra na kytaru“ s Mgr. Jakubem Smítalem. Tyto kroužky nezajišťuje naše škola a platí se zvlášť.