ROZVRHY

Rozvrhy hodin ve školním roce 2017/2018

Rozvrh hodin 1. třída – Mgr. Marcela Kvasničková

Rozvrh hodin 2. třída – Mgr. Michaela Baladová

Rozvrh hodin 3. třída – Mgr. Jana Kuželová

Rozvrh hodin 4. třída – Miroslav Novák

Rozvrh hodin 5. třída – Mgr. Dagmar Válková


Rozvrh nepovinných předmětů a zájmových útvarů

je k dipozici zde: rozvrh zájmových kroužků ve školním roce 2017/2018


Přehled nabídky zájmové a sportovní činnosti pro děti

1. Sportovky – Miroslav Novák

Tento kroužek je zaměřen na míčové hry, především fotbal, florbal, vybíjenou a také základy gymnastiky. Kroužek je vhodný pro děti od 1. do 5. třídy.

2. Angličtina hrou – Mgr. Marcela Kvasničková

Angličtina je určena pouze pro prváčky. Děti formou her a písniček získávají aktivní slovní zásobu a upevňují si ji v krátkých rozhovorech.

3. Výtvarný kroužek – Monika Slabiňáková

Kroužek je vhodný pro děti od 1. do 5. třídy. Děti budou mít možnost vyzkoušet různé techniky při tvorbě s přírodními materiály (dřevo, plody přírody, atd.), ale také rozvíjet svoje dovednosti při malbě a kresbě. Vytvořená díla se budou podílet na výzdobě školy.

4. Koumes – Miroslav Novák

5. Dyslektický kroužek – Mgr. Jana Kuželová

Kroužek dyslektický je určen pro děti, které mají doporučení z pedagogicko-psychologické poradny a jsou integrované na určitou výukovou poruchu. Děti tento kroužek navštěvují se souhlasem rodičů a vyžaduje velkou spolupráci rodičů.

6. Anglická konverzace – Mgr. Marcela Kvasničková

Tento kroužek je určen pro žáky 4. a 5. třídy. Je zaměřen na rozvoj komunikačních schopností, ale žáci se věnují také čtení textů s porozuměním a poslechu. Aktivně se využívá hravých metod a forem výuky.

7. Hudebně-pohybový kroužek – Mgr. Dagmar Válková

Děti zpívají písně různých žánrů sólově i sborově. Vyzkoušejí si rovněž zpěv do mikrofonu s hudebním doprovodem. Hrají hudebně pohybové hry. Učí se také doprovázet na nástroje Orffova instrumentáře. Kroužek je určen pro žáky od 2. do 5. třídy.

8. Čtenářský klub – Mgr. Jana Kuželová

Ve čtenářském klubu se budou děti seznamovat s novými dětskými knihami. Budou poslouchat čtený text od vedoucího klubu i samy číst. Náplní je i o knize hovořit a sdělovat si dojmy. Rovněž se klub zaměřuje na čtenářský projev.