ROZVRHY

Rozvrhy hodin ve školním roce 2019/2020 – 1. pololetí

Rozvrh hodin 1. třída – Mgr. Michaela Baladová

Rozvrh hodin 2. třída – Mgr. Dagmar Válková

Rozvrh hodin 3. třída – Mgr. Helena Bemerová

Rozvrh hodin 4. třída – Miroslav Novák

Rozvrh hodin 5. třída – Mgr. Jana Kuželová


o

Rozvrh nepovinných předmětů a zájmových útvarů

je k dipozici zde: rozvrh zájmových kroužků ve školním roce 2019/2020


Přehled nabídky zájmové a sportovní činnosti pro děti ve školním roce 2019/2020

1. Pohybové hry – Mgr. Ctibor Boráň

Tento kroužek je zaměřen na míčové hry, především fotbal, florbal, vybíjenou a také základy gymnastiky. Kroužek je vhodný pro děti od 2. do 5. třídy.

2. Angličtina hrou – Mgr. Michaela Baladová

Děti formou her a písniček získávají aktivní slovní zásobu a upevňují si ji v krátkých rozhovorech. Angličtina je určena pouze pro prváčky.

3. Badatelský kroužek – Miroslav Novák

Kroužek je určen pro všechny děti které zajímá věda a technika. Budeme společně připravovat chemické, fyzikální i biologické pokusy a vysvětlíme si, jakým způsobem fungují. Pro naše bádání bude k dispozici také sada malých robotů „Ozobotů“ a nejrůznější hry a aplikace, pomocí kterých se naučíme základům programování pro děti. Určeno pro žáky 2.–5. ročníku.

4. Dyslektický kroužek – Mgr. Jana Kuželová

Kroužek dyslektický je určený pro děti, které mají doporučení z pedagogicko-psychologické poradny a jsou integrované na určitou výukovou poruchu. Děti tento kroužek navštěvují se souhlasem rodičů a vyžaduje velkou spolupráci rodičů.

5. Anglická konverzace – Miroslav Novák

Kroužek je zaměřen na rozvoj komunikačních schopností, ale žáci se věnují také čtení textů s porozuměním a poslechu. Aktivně se využívá hravých metod a forem výuky. Tento kroužek je určen pro žáky 5. třídy.

6. Hudebně-pohybový kroužek – Mgr. Dagmar Válková

Děti zpívají písně různých žánrů sólově i sborově. Vyzkoušejí si rovněž zpěv do mikrofonu s hudebním doprovodem. Hrají hudebně pohybové hry. Učí se také doprovázet na nástroje Orffova instrumentáře. Připravují se na veřejná hudební vystoupení. Kroužek je určen pro žáky od 2. do 5. ročníku.

7. Čtenářský kroužek – Mgr. Jana Kuželová

V literárním kroužku se budou děti seznamovat s novými dětskými knihami. Budou poslouchat čtený text od vedoucího klubu i samy číst. Náplní je i o knize hovořit a sdělovat si dojmy. Rovněž se klub zaměřuje na čtenářský projev. Kroužek je určený pro děti od 2. do 5. ročníku.

8. Flétna – Mgr. Helena Bemerová

Skupinová výuka hry na zobcovou sopránovou flétnu určená pro děti od druhé třídy. Děti budou hrát, trochu zpívat a jinak „muzicírovat“.

9. Parkour – DDM UB

10. Tvoření – DDM UB

11. Sportovní kroužek dívky – DDM UB