ROZVRHY

Rozvrhy hodin ve školním roce 2020/2021 – 1. pololetí

Rozvrh hodin 1. třída – Mgr. Jana Kuželová

Rozvrh hodin 2. třída – Mgr. Michaela Baladová

Rozvrh hodin 3. třída – Mgr. Dagmar Válková

Rozvrh hodin 4. třída – Mgr. Helena Bemerová

Rozvrh hodin 5. třída – Miroslav Novák


o

Rozvrh nepovinných předmětů a zájmových útvarů

je k dipozici zde: rozvrh zájmových kroužků ve školním roce 2020/2021


Přehled nabídky zájmové a sportovní činnosti pro děti ve školním roce 2020/2021

1. Pohybové hry – Mgr. Ctibor Boráň

Tento kroužek je zaměřen na míčové hry, především fotbal, florbal, vybíjenou a také základy gymnastiky. Kroužek je vhodný pro děti od 2. do 5. třídy.

2. Angličtina hrou – Mgr. Jana Kuželová

Děti formou her a písniček získávají aktivní slovní zásobu a upevňují si ji v krátkých rozhovorech. Angličtina je určena pouze pro prvňáčky.

3. Badatelský kroužek – Miroslav Novák

Kroužek je určen pro všechny děti, které zajímá věda a technika. Budeme společně připravovat chemické, fyzikální i biologické pokusy a vysvětlíme si, jakým způsobem fungují. Pro naše bádání bude k dispozici také sada malých robotů „Ozobotů“ a nejrůznější hry a aplikace, pomocí kterých se naučíme základům programování pro děti. Určeno pro žáky 2.–5. ročníku.

4. Dyslektický kroužek – Mgr. Jana Kuželová

Kroužek dyslektický je určený pro děti, které mají doporučení z pedagogicko-psychologické poradny a jsou integrované na určitou výukovou poruchu. Děti tento kroužek navštěvují se souhlasem rodičů a vyžaduje velkou spolupráci rodičů.

5. Hudebně-pohybový kroužek – Mgr. Dagmar Válková

Děti zpívají písně různých žánrů sólově i sborově. Vyzkoušejí si rovněž zpěv do mikrofonu s hudebním doprovodem. Hrají hudebně pohybové hry. Učí se také doprovázet na nástroje Orffova instrumentáře. Připravují se na veřejná hudební vystoupení. Kroužek je určen pro žáky od 2. do 5. ročníku.

6. Flétna – Mgr. Helena Bemerová

Skupinová výuka hry na zobcovou sopránovou flétnu určená pro děti od druhé třídy. Děti budou hrát, trochu zpívat a jinak „muzicírovat“. Určeno pro žáky 2.–5. ročníku.

7. Anglická konverzace – Miroslav Novák

Kroužek je zaměřen na rozvoj komunikačních schopností, ale žáci se věnují také čtení textů s porozuměním a poslechu. Aktivně se využívá hravých metod a forem výuky. Tento kroužek je určen pro žáky 5. třídy.

8. Oříšku – Michaela Baladová

Tento kroužek je vhodný pro 2.–3.třídu. Je určen pro děti, které rády soutěží, luští křížovky a hrají různé logické hry (piškvorky, pexeso, lodě…).

Do nabídky plánujeme zařadit také dva kroužky vedené pracovníky DDM UB. Podrobnosti během prvního školního týdne.