VÁNOČNÍ BESÍDKA

10. 12. 2019

Jak se již stalo tradicí, v naší základní škole organizujeme besídku pro veřejnost jednou za dva roky. Letos se konala v pátek 06.12.2019. Besídka byla provázena také jarmarkem, na kterém si mohli návštěvníci zakoupit výrobky našich žáků. Zahájení a moderování besídky se ujali páťáci. Na vánoční besídce předvedly zpěvačky z hudebně-pohybového kroužku operku „Budulínek“ a zahrály nám také děti z kroužku skupinové hry na flétny.

Každá třída si připravila zajímavé vystoupení …tanec, zpěv, recitaci básniček s vánoční tématikou nebo vánoční koledování. Sklidily za to velký potlesk. Nakonec se žáci naší školy rozloučili s diváky písní „Půlnoční“ a pan ředitel popřál všem krásné vánoční svátky. Také poděkoval městu Uherský Brod za bezplatné zapůjčení pódia.

autor: Dagmar Válková

foto: František Janča