ŽÁCI ZŠ HAVŘICE HRÁLI PRO KAMARÁDY Z MŠ

20. 1. 2018

Ve čtvrtek 18. února zavítali do Základní školy Havřice předškoláci z Mateřské školy Svatopluka Čecha a všechny děti z Mateřské školy Havřice. Zpěvačky z hudebně pohybového kroužku jim pod vedením paní učitelky Dagmar Válkové zahrály zpívanou pohádku Červená Karkulka. Téměř šedesát dětí si potom také prohlédlo první třídu a předškoláci si vyzkoušeli správné sezení ve školních lavicích.