ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019

9. 9. 2018

V pondělí 3. září 2018 v 9:00 byl zahájen školní rok 2018/2019 v budově základní školy v Havřicích. Do školních lavic letos zasedli i naši noví prvňáčci. S těmi přišli rodiče a často také prarodiče, kteří se účastnili slavnostního prvního školního dne svých dětí. Dívky z hudebně pohybového kroužku přivítaly prvňáčky svým pásmem plným básniček a písničkou Abeceda. Pozdravit nové žáky přišli také pan ředitel Ctibor Boráň i tajemník městského úřadu Kamil Válek. Potom pan ředitel představil dětem paní učitelku Dagmar Válkovou, která je bude učit po dobu pěti let. Ta děti také přivítala a předala jim pamětní listy. Prvňáčci pak ještě od nejstarších žáků školy dostali kornout plný sladkostí.

Ostatní žáci zahajovali ve svých třídách se svými třídními učiteli.

Přejeme všem našim žákům, jejich rodičům i zaměstnancům naší školy pohodový a úspěšný školní rok 2018/2019.

autor: Dagmar Válková