ZAHRADNÍ SLAVNOST

11. 5. 2022

Učitelé a žáci ZŠ Havřice připravili 9. května 2022 pro rodiče a přátele školy zahradní slavnost. Důvodem jarního setkání byla mimo jiné i zrušená vánoční besídka. Toto slunečné odpoledne se odehrávalo ve venkovních prostorách školní družiny. Maminky připravily v piknikovém stanu úžasné občerstvení. Paní vychovatelky s dětmi nazdobily májku a tatínkové ji postavili.

V 17:00 hodin zahájili moderátoři Marie Beňovská a Ben Nevrkla program, který sklidil velký úspěch. Každá třída si připravila vystoupení. Diváci si poslechli také zpěvačky z hudebně-pohybového kroužku a flétnisty. Nakonec ještě všichni žáci popřáli maminkám k jejich svátku.

Zahradní slavnost pokračovala opékáním špekáčků, sportováním dětí, konzumací přineseného občerstvení, neformálními rozhovory učitelů a rodičů a celkově panovala pohodová atmosféra.

Autor: Dagmar Válková
Foto: Lenka Tomancová