ZPŮSOB VÝUKY ZŠ HAVŘICE V NOUZOVÉM STAVU

30. 3. 2020

1. třída

Rodiče žáků první třídy komunikují s vyučujícím prostřednictvím e-mailu a aplikace WhatsApp. Rodiče si mohou zvolit čas online-výuky, který jim vyhovuje. Videohovor probíhá s každým žákem jednotlivě, aby byla zajištěna maximální možnost procvičování učiva a žáci měli okamžitou zpětnou kontrolu.  Během výuky děti čtou, počítají a také píší diktát. Jsou oceněny známkou. Domácí úkoly jsou zadávány přes aplikaci Bakalář. Doplňkové učivo, pracovní listy a odkazy jsou zasílány e-mailem. Komunikace funguje výborně. Děkuji všem rodičům za jejich snahu, trpělivost a aktivitu.

Michaela Baladová

2. třída

Během víkendu obdrží rodiče týdenní plán na následující týden (e-mailem, Bakalář). Žáci jsou rozděleni do skupin po 2–3 dětech. S každou skupinkou v rámci videohovoru přes Skype pracuji denně. Určené úkoly rodiče nafotí a pošlou ke kontrole. Probíhá individuální oprava úkolu. Zaměřuji se především na matematiku, český jazyk a angličtinu. Posílám odkazy na videa, které se týkají probíraného učiva. Spolupráce s rodiči je výborná a díky tomu tento způsob výuky funguje skvěle.

Dagmar Válková

3. třída

Tempo výuky jsme mírně zpomalili. Zachovala jsem tvorbu týdenních plánů, na které byli rodiče zvyklí. Tyto plány dávám na Bakaláře a zároveň je zasílám rodičům do e-mailů. V týdenním plánu je návrh učiva na nastávající týden, odkazy na vysvětlování a procvičování učiva na internetu. Dále dětem zadávám učivo denně e-mailem, přeposílám jim pracovní listy, nahrávky do angličtiny, odkazy na internet. Rodiče mi práci dětí přeposílají zpět ke kontrole. Některé úkoly dětem známkuji, o tom je však předem informuji.

Helena Bemerová

4. třída

Výuka ve čtvrtém ročníku se opírá o komunikaci učitele s žáky prostřednictvím aplikace Skype. Videokonference probíhají v malých skupinkách (maximálně 3 žáci). Dále je pro potřeby žáků zřízena studijní skupina v aplikaci Messenger s cílem zprostředkování bezprostřední odezvy učitele na dotazy žáků. Zadávání samostatných domácích úkolů a distribuce podkladů pro samostudium probíhá skrze služby školního systému Bakaláři. Probírané učivo je průběžně obohacováno odkazy na zajímavé webové stránky, užitečnými výukovými aplikacemi, přehledy učiva či výukovými prezentacemi a videi. Rodiče jsou o všech důležitých informacích zpravováni prostřednictvím e-mailu.

Miroslav Novák

5. třída

Žáci dostávají úkoly přes Bakaláře na jeden týden. Vypracují je doma s rodiči, za což jim vyslovuji velký dík. :-) V týdnu probíhá výuka denně přes Messenger (skupinu založil Jakub Suč). Výuka začíná v 9 hodin a podle kvality spojení se spojuji s 1–3 žáky. Snažím se opakovat hlavně ČJ a M. Přímou výukou přidávám i nové učivo. PŘ a VL je formou výpisků. Odkazuji děti i na program UčíTelka. Úkoly pravidelně kontroluji a pokud jsou nějaké chyby, napojím se na žáka a dovysvětlím. Děkuji všem, rodičům i dětem, že mi vypracované úkoly posílají.

Jana Kuželová