INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 1. BŘEZNA 2021

28. 2. 2021

MŠMT informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26.02.2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost dětí v mateřské škole i žáků 1. a 2. ročníku základní školy. Povinné základní vzdělávání bude dál pokračovat distančním způsobem.

Po dohodě s třídními vyučujícími je možné zapůjčit žákům k výuce notebooky a tablety.

Školní jídelna Na Výsluní je v provozu a nabízí možnost dodávat obědy žákům a zaměstnancům školy po dobu distančního vzdělávání do školní jídelny v Havřicích, ale vzhledem k přijatým bezpečnostním opatřením  pouze do jídlonosiče. Oběd je vydáván od 11:30 hodin do 13:30 hodin. Zvažte tuto možnost a pokud máte zájem, přihlaste své dítě ke stravování na www.strava.cz. Odhlášení stravy na den pondělí 01.03.2021 je možné telefonicky na čísle 572 805 507 nebo sms 733 368 009  do 07:00 hodin  téhož dne.  Následující dny pouze přes  www.strava.cz.

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení o ošetřovném. Podrobnější informace zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu.

Děkuji za spolupráci.

Ředitel školy