ORGANIZACE VÝUKY A PROVOZU ŠKOLY OD 4. LEDNA 2021

1. 1. 2021

Vážení rodiče,

vzhledem k vývoji onemocnění COVID-19 platí usnesení vlády, že od 4. ledna 2021 smí prezenčně navštěvovat školu pouze žáci 1. a 2. třídy základní školy.

Pro ostatní žáky bude od 4. ledna povinná distanční výuka. Ta bude probíhat opět s využitím aplikace Microsoft Teams. Žáci, kteří nemají možnost použít pro distanční výuku vlastní PC, si mohou obdobné zařízení vypůjčit ve škole.

Po dohodě s třídním vyučujícím jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole. Vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník.

Od 4. ledna bude pro žáky 1. a 2. třídy v provozu také ranní a odpolední školní družina. Po celou dobu výuky a pobytu v uzavřených společných prostorách školy a školní družiny budou žáci nosit roušky.

Školní jídelna je v provozu a všichni žáci 1. a 2. třídy jsou od 4.ledna přihlášeni ke stravování. Případné odhlášení stravy je nutné provést individuálně na www.strava.cz. Pro ostatní žáky školy, kteří mají distanční výuku, platí možnost odebírání obědů ve školní jídelně do jídlonosičů. Stravu je nutno přihlásit a vybrat opět na www.strava.cz.