PROVOZ ŠKOLY OD 12.04.2021

7. 4. 2021

Vážení rodiče,

od tohoto data bude výuka ve škole probíhat rotačně. V týdnu od 12.-16.04.2021 (lichý týden) zahájí prezenční výuku žáci 2. a 4. ročníku. U ostatních ročníků bude probíhat výuka distančně. V následujícím týdnu se skupiny vystřídají.

Povinné testování žáků se provádí dvakrát týdně vždy v pondělí a ve čtvrtek antigenním testem Singclean.

Testování se nemusí účastnit:

a) Žáci, kteří absolvovali v souvislosti s onemocněním COVID-19 izolaci v rozsahu aktuálně platných mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví a zároveň prokazatelně doloží, že neuplynulo více než 90 dnů od prvního pozitivního RT-PCR testu.

b) Žáci, kteří doloží lékařské potvrzení o negativním výsledku testu, které nesmí být starší 48 hodin.

Průběh testování:

1) V pondělí a ve čtvrtek přicházejí žáci do školy v 07:30 hodin, v ostatní dny na 07:45 hodin.

2) Přezují se v šatně a odcházejí do své třídy, posadí se do lavice a čekají na zahájení testování.

3) Pokud má rodič zájem asistovat svému dítěti při testování, bude k tomuto účelu vyhrazeno místo v přízemí školy.

4) Po skončení společného testování začíná výuka.

Školní jídelna

Školní jídelna Na Výsluní zajišťuje obědy pro žáky prezenční i distanční výuky. Zájemci si musí obědy přihlásit přes www.strava.cz.

Školní družina

Provoz je zajištěn do 16:30 hodin pro žáky prezenční výuky. Ranní družina, která je od 06:30 hodin, je pouze ve dnech, kdy neprobíhá testování žáků. To je úterý, středa, pátek.

Vážení rodiče, děkujeme Vám za spolupráci.