ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

5. 3. 2021

Informace k zápisu do 1. tříd pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče,

v souladu s vydaným pokynem MŠMT ZÁPISY DO ZÁKLADNÍCH ŠKOL PRO ROK 2021/2022 zveřejňujeme organizační pokyny ohledně zápisu k povinné školní docházce v naší škole.

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání na školní rok 2021/2022 absolvují děti narozené v období od 01.09.2014–31.08.2015 a děti s odkladem docházky z loňského školního roku.

Organizace zápisu

Letošní zápis bude v souvislosti s protiepidemickými opatřeními probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole  a bude obsahovat povinnou formální část zápisu, tedy předání dokumentace škole v době od 01.04.2021 do 23.04.2021.

Pro zájemce nabídneme i motivační část zápisu on-line formou rozhovoru s vyučujícím 1. stupně, který bude trvat přibližně 20 minut a na který se budete moci přihlásit v rezervačním systému. Rezervační systém bude přístupný po ukončení formální části zápisu dne 30.04.2021. Rodičům bude následně odeslán odkaz pro připojení.

Pokud bude na konci školního roku z epidemiologického hlediska situace příznivá, uspořádáme pro přijaté děti a jejich rodiče společné setkání zaměřené na seznámení s prostředím školy, školním vzdělávacím programem a třídní paní učitelkou.

Podání žádosti o přijetí

Zákonný zástupce vyplní přihlášku a zápisní lístek zde.

Vytištěnou přihlášku, zápisní list a kopii rodného listu dítěte nebo jejich sken doručí do školy některým z uvedených způsobů:
1) e-mailem na adresu reditel@zshavrice.cz
2) poštou v listinné podobě na adresu:
ZŠ a MŠ Uherský Brod-Havřice, p.o.,
Brodská 117
688 01 Uherský Brod,
3) osobním podáním,
4) do datové schránky školy – wxkmuuk

V případě, že budete žádat pro dítě odklad povinné školní docházky, je potřeba vyplnit žádost o odklad školní docházky zde. Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Jestliže nemáte k dispozici doporučující dokumenty, podáte žádost o odklad bez těchto dokumentů a přílohy doručíte, jakmile je obdržíte.

Žádost o odklad je nutné doručit opět některým z výše uvedených způsobů nejpozději do 30.04.2021.

Výsledky zápisu

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání bude zveřejněno pod registračním kódem na webových stránkách školy a vyvěšeno na dveřích do budovy školy po ukončení zápisů 30.04.2021.

Pro další dotazy můžete kontaktovat ředitele školy: Mgr. Ctibor Boráň, telefon 732 837 579, e-mail: reditel@zshavrice.cz