Vyhledávání na webu:

INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ PŘIHLÁŠENÝCH DO ŠD

15.06.2020

Úplata za docházku do Školní družiny ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 je zpoplatněna pouze za měsíc únor poměrnou částkou 120 Kč. Zbytek uhrazené částky (480 Kč) bude vrácen na Vaše osobní účty. V případě, že jste platili v hotovosti v družině, budou vám peníze vráceny v hotovosti.

Zároveň prosíme rodiče, kteří ještě platbu za druhé pololetí neprovedli, aby částku 120 Kč co nejdříve uhradili na účet školy.

Děkujeme

Pravidla pro provoz školy od 25.05. do 30.06.2020

13.05.2020

Škola je připravena zajistit vyučování, dohled i stravování podle stanovených hygienických podmínek denně od  7:30 do 16:00 hodin.

Vzdělávání bude organizováno ve skupinách maximálně po 15 dětech, o zařazení žáka do skupiny rozhoduje ředitel školy. Tyto skupiny budou po celou dobu neměnné. Doba vzdělávacích aktivit bude od 8:00 do cca 12:45 hodin. Obsahem vzdělávání bude výuka, kterou nyní škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku. Přestávky budou upraveny tak, aby se nepotkávaly děti z různých skupin. Žáka je možné přihlásit k docházce jen na dopolední část provozu školy.

S ohledem na žáky, kteří z důvodu rizikových faktorů nemohou nastoupit do školy, bude snaha zachovat pro žáky v domácím režimu distanční výuku.

Školní družina a její zájmové vzdělávání bude organizováno v době od 12:00 do 16:00 hodin. Ranní družina  není poskytována. Provoz školní družiny  nemůže probíhat v obvyklém režimu, ale ve stejných skupinách, které budou vytvořeny ve škole. Kapacita školní družiny bude omezená, z organizačních důvodů  dostanou přednost žáci nižších ročníků.

Opatření:

 • žáci musí přicházet do školy se zakrytým nosem a ústy, dodržování odstupů 2 m
 • rodiče nemají vstup do budovy umožněn
 • žáci vstupují do budovy školy samostatně a po odložení oblečení v šatně se ihned přesouvají do svých tříd
 • všichni žáci i zaměstnanci nosí ve společných prostorách roušky
 • první den při nástupu do školy žáci odevzdají svému vyučujícímu před vstupem do školy vyplněné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění podepsané zákonným zástupcem  (bez něj nemohou zahájit výuku s přítomností ve škole), totéž prohlášení bude vyžadováno opětovně, pokud žák na dobu delší než 3 dny přeruší docházení do školy (nepočítají se dny víkendové)
 • žáci jsou povinni mít minimálně 2 vlastní roušky na den a sáček na jejich uložení
 • žáci jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla, s nimiž budou před zahájením výuky seznámeni
 • docházka je v době od 25.05.2020 dobrovolná, neúčast ve škole není považovaná za zameškanou
 • z důvodu přesného přehledu a náročnější organizace však škola vyžaduje omlouvání předem známé nepřítomnosti

Složení žákovských skupin nelze stanovit dříve, než bude mít škola návratky zájemců. Velmi  Vás  prosíme o vyjádření zájmu o docházku včas, usnadníte nám tím přípravy a organizaci vzdělávání ve škole.

Žáka lze zařadit do školní skupiny nejpozději  k 25.05.2020.

Sdělte nám, prosím, Váš zájem, zda Vaše dítě bude navštěvovat:

 1. školu
 2. školní družinu
 3. stravování ve školní jídelně

Mgr. Ctibor Boráň, ředitel

VÝSLEDKY ZÁPISU

07.05.2020

Výsledky zápisu jsou zde.

OBNOVENÍ OMEZENÉHO REŽIMU DOCHÁZKY DO ŠKOLY

05.05.2020

Vážení rodiče,

předáváme Vám informaci z MŠMT k obnovení provozu základních škol:

Od 25. května 2020 se mohou žáci účastnit vzdělávacích aktivit ve škole formou školních skupin za těchto podmínek:

 • účast žáků není povinná,
 • doporučený počet žáků ve školní skupině je 15,
 • podmínka je jeden žák v lavici,
 • ranní školní družina nebude poskytována,
 • školní stravování – vydávání obědů bude zajištěné za stanovených hygienických podmínek.

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku dítěte do školy do 18.05.2020 formou sdělení třídnímu učiteli do elektronické žákovské knížky.

Další informace a pokyny k zahájení provozu budeme postupně zveřejňovat na webu školy od 11.05.2020.

Mgr. Ctibor Boráň

„ONLINE ZÁPIS PRO RADOST“ V HAVŘICKÉ ŠKOLE

30.04.2020

Učitelé ZŠ Havřice připravili pro děti, které byly zapsány k základnímu vzdělávání do jejich školy, zajímavou nabídku – online zápis přes Skype. Reagovali tak na přání některých rodičů, aby si děti mohly i v tomto nouzovém stavu prožít zápis na vlastní kůži.

Budoucí prvňáčci tak v posledním dubnovém týdnu absolvovali s učiteli motivační část a také zazpívali písničku nebo zarecitovali připravenou básničku. Během zhruba patnáctiminutového rozhovoru předvedli své znalosti a dovednosti. Zábavnou formou tak absolvovali neoficiální zápis.

Účast na tomto distančním zápisu byla dobrovolná a zájem o tuto netradiční formu zápisu byl velký. Jsme rádi, že jsme mohli přispět k tomu, že naši budoucí prvňáčci nepřišli o tento důležitý okamžik v jejich vzdělávání.

Autor: Dagmar Válková

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

30.03.2020

Vážení rodiče,

z důvodu současných opatření se mění forma zápisu do 1. třídy základní školy. Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Týká se dětí narozených od 1. září 2013 do 31. srpna 2014 a dětí, které loni dostaly rozhodnutím ředitele odklad povinné školní docházky.

MŠMT informuje o formě konání zápisu ZDE.

Další informace najdete průběžně na stránce ZÁPIS DO 1. TŘÍDY.

ZPŮSOB VÝUKY ZŠ HAVŘICE V NOUZOVÉM STAVU

30.03.2020

1. třída

Rodiče žáků první třídy komunikují s vyučujícím prostřednictvím e-mailu a aplikace WhatsApp. Rodiče si mohou zvolit čas online-výuky, který jim vyhovuje. Videohovor probíhá s každým žákem jednotlivě, aby byla zajištěna maximální možnost procvičování učiva a žáci měli okamžitou zpětnou kontrolu.  Během výuky děti čtou, počítají a také píší diktát. Jsou oceněny známkou. Domácí úkoly jsou zadávány přes aplikaci Bakalář. Doplňkové učivo, pracovní listy a odkazy jsou zasílány e-mailem. Komunikace funguje výborně. Děkuji všem rodičům za jejich snahu, trpělivost a aktivitu.

Michaela Baladová

2. třída

Během víkendu obdrží rodiče týdenní plán na následující týden (e-mailem, Bakalář). Žáci jsou rozděleni do skupin po 2–3 dětech. S každou skupinkou v rámci videohovoru přes Skype pracuji denně. Určené úkoly rodiče nafotí a pošlou ke kontrole. Probíhá individuální oprava úkolu. Zaměřuji se především na matematiku, český jazyk a angličtinu. Posílám odkazy na videa, které se týkají probíraného učiva. Spolupráce s rodiči je výborná a díky tomu tento způsob výuky funguje skvěle.

Dagmar Válková

3. třída

Tempo výuky jsme mírně zpomalili. Zachovala jsem tvorbu týdenních plánů, na které byli rodiče zvyklí. Tyto plány dávám na Bakaláře a zároveň je zasílám rodičům do e-mailů. V týdenním plánu je návrh učiva na nastávající týden, odkazy na vysvětlování a procvičování učiva na internetu. Dále dětem zadávám učivo denně e-mailem, přeposílám jim pracovní listy, nahrávky do angličtiny, odkazy na internet. Rodiče mi práci dětí přeposílají zpět ke kontrole. Některé úkoly dětem známkuji, o tom je však předem informuji.

Helena Bemerová

4. třída

Výuka ve čtvrtém ročníku se opírá o komunikaci učitele s žáky prostřednictvím aplikace Skype. Videokonference probíhají v malých skupinkách (maximálně 3 žáci). Dále je pro potřeby žáků zřízena studijní skupina v aplikaci Messenger s cílem zprostředkování bezprostřední odezvy učitele na dotazy žáků. Zadávání samostatných domácích úkolů a distribuce podkladů pro samostudium probíhá skrze služby školního systému Bakaláři. Probírané učivo je průběžně obohacováno odkazy na zajímavé webové stránky, užitečnými výukovými aplikacemi, přehledy učiva či výukovými prezentacemi a videi. Rodiče jsou o všech důležitých informacích zpravováni prostřednictvím e-mailu.

Miroslav Novák

5. třída

Žáci dostávají úkoly přes Bakaláře na jeden týden. Vypracují je doma s rodiči, za což jim vyslovuji velký dík. :-) V týdnu probíhá výuka denně přes Messenger (skupinu založil Jakub Suč). Výuka začíná v 9 hodin a podle kvality spojení se spojuji s 1–3 žáky. Snažím se opakovat hlavně ČJ a M. Přímou výukou přidávám i nové učivo. PŘ a VL je formou výpisků. Odkazuji děti i na program UčíTelka. Úkoly pravidelně kontroluji a pokud jsou nějaké chyby, napojím se na žáka a dovysvětlím. Děkuji všem, rodičům i dětem, že mi vypracované úkoly posílají.

Jana Kuželová

INFORMACE PRO RODIČE – ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ

11.03.2020

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí vlády, o uzavření základních, středních a vysokých škol Vám vydá ředitel školy, kterou navštěvuje Vaše dítě,  tiskopis  Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy).

Tiskopis vystavuje výhradně škola v případě uzavření z nařízení příslušného orgánu z důvodu havárie, mimořádného opatření při epidemii nebo jiné nepředvídané události.

Podle § 39 odst. 1 písm. b) zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, má nárok na ošetřovné zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu péče o dítě mladší 10 let, protože školské zařízení nebo zvláštní dětské zařízení, popřípadě jiné obdobné zařízení pro děti, v jehož denní nebo týdenní péči dítě jinak je, nebo škola, jejímž je žákem, jsou uzavřeny z nařízení příslušného orgánu z důvodu havárie, mimořádného opatření při epidemii nebo jiné nepředvídané události.

Současně si Vás dovolujeme upozornit na stránky České správy sociálního zabezpečení, kde byla zveřejněna Informace pro rodiče a školská (obdobná) zařízení, kde je možno tiskopis rovněž stáhnout.

Tiskopis Vám potvrdí ředitel školy v budově základní školy od středy 11.03.2020 od 14:00 do 16:00 hodin a každý následující den od 07:30 do 09.00 hodin a od 14:00 do 16:00 hodin nebo po dohodě na telefonním čísle 732 837 579


Mgr. Ctibor Boráň
ředitel

INFORMACE – RUŠÍME DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

11.03.2020

Vzhledem k mimořádným opatřením Základní škola ruší plánovanou akci Den otevřených dveří, která se měla konat dne 12.03.2020.

Nový termín konání Vám oznámíme  v momentě, kdy skončí mimořádné opatření o uzavření základních škol.

Mgr. Ctibor Boráň
ředitel

INFORMACE – MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

11.03.2020

Mimořádné opatření – uzavření základních, středních a vysokých škol od 11.03.2020

Mimořádné opatření – zákaz konání akcí nad 100 osob od 18 hodin dne 10.03.2020