Vyhledávání na webu:

MOŽNOST ZAJIŠTĚNÍ OBĚDŮ PRO DĚTI

29.10.2020

Vážení rodiče,

pokud budou od pondělí 02.11.2020 dle nařízení vlády dál uzavřeny základní školy, výuka bude pokračovat distančním způsobem.

Podle sdělení vedoucí školní jídelny ZŠ Na Výsluní jsou opět všechny obědy Vašich dětí, které se stravují ve školní jídelně v ZŠ Havřice, odhlášeny od 02.11.2020 až do konce měsíce.

Školní jídelna ZŠ Na Výsluní nabízí možnost dodávat obědy žákům od úterý 03.11.2020 po dobu uzavření školy a probíhajícího distančního vzdělávání do školní jídelny v ZŠ Havřice. Vzhledem k přijatým bezpečnostním opatřením by bylo možné vydávat obědy pouze do vlastního jídlonosiče.

Oběd by byl vydáván od 11:45 do 13:00 hodin.

Zvažte tuto možnost a pokud máte zájem, individuálně přihlaste své dítě ke stravování na www.strava.cz do pondělí 02.11.2020 do 08:00 hodin.

Informaci o přihlášení dítěte ke stravování sdělte třídnímu vyučujícímu do téhož termínu, abychom mohli tuto službu provozně zajistit.

INFORMACE ŘEDITELE ŠKOLY KE STRAVOVÁNÍ

28.09.2020

Vážení rodiče,

z provozních důvodů bude po dobu asi dvou týdnů mimo provoz Školní jídelna Základní školy Na Výsluní, která připravuje obědy i pro strávníky naší školy. Podařilo se nám zajistit náhradní stravování pro žáky a zaměstnance ZŠ Uherský Brod-Havřice z restaurace Panský dům.

Od úterý 29. září budeme dovážet stravu do naší školní výdejny za stejných finančních podmínek jako ze Školní jídelny Na Výsluní. Obědy v ŠJ Na Výsluní jsou od tohoto dne odhlášeny do odvolání. Případné odhlášení obědů nahlaste třídnímu učiteli do 07:30 hodin.

Jídelní lístek na týden od 29.09.2020:

Úterý 29.09.2020
Polévka celerová s vajíčkem
Vepřové kostky zahradnické, těstoviny
Ovocná šťáva

Středa 30.09.2020
Polévka zeleninový vývar s těstovinami
Vepřový plátek, rajská omáčka, houskový knedlík
Čaj

Čtvrtek 01.10.2020
Polévka boršč
Holandský řízek se sýrem, bramborová kaše, okurek
Ovocná šťáva

Pátek 02.10.2020
Kuřecí vývar s masem a nudlemi
Povidlové tašky s mákem
Čaj

Mgr. Ctibor Boráň, ředitel

EXKURZE DO ZOO ZLÍN SE ODKLÁDÁ

11.09.2020

Vzhledem k vysokému nárůstu onemocnění COVID-19 a zvýšenému riziku onemocnění ve Zlínském kraji se exkurze do ZOO Zlín odkládá na pozdější termín.

Děkujeme za pochopení.

Hygienická pravidla pro žáky a rodiče vzhledem ke COVID-19 z manuálu MŠMT

09.09.2020

Dokument: Hygienická pravidla pro žáky a rodiče vzhledem ke COVID-19 z manuálu MŠMT

ZOO ZLÍN – 14. září 2020

03.09.2020

V pondělí všichni naši žáci vymění školní lavice za prostory zoologické zahrady.  Tentokrát se zúčastní exkurze „Voda je náš život“. Dopravu hradí škola, žáci si hradí pouze vstupné 40 Kč. Odjezd v 08:00 hodin od školy, návrat ve stejných časech, jako je pondělní vyučování.

V případě, že rodiče nesouhlasí, aby se jejich dítě zúčastnilo této přírodovědné exkurze, oznámí své rozhodnutí třídnímu učiteli nejpozději do 10. září.

ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU

01.09.2020

Slavnostní zahájení školního roku 2020/2021 v základní škole v Havřicích bylo pro všechny prvňáčky určitě pěkným zážitkem. Všichni slíbili, že přijdou opět zítra. Líbilo se jim jak vystoupení dívek z hudebně-pohybového kroužku, tak zábavné přivítání pana ředitele Ctibora Boráně. Pamětní list a kornoutek s překvapením určitě rádi ukážou všem příbuzným. Úspěšný školní rok jim přišel popřát i starosta Uherského Brodu pan Ferdinand Kubáník. Pomyslnou štafetu předali našim prvňáčkům naši nejstarší páťáci.

Autor: Jana Kuželová

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ŠKOLNÍ DRUŽINA

25.08.2020

Důležité upozornění:

Školní družina funguje hned 1. září 2020 od 06:30 hodin, ale pouze do 16:00 hodin.
Od 2. září 2020 probíhá již běžný provoz školní družiny od 06:30 hodin do 16:30 hodin.
Z organizačních důvodů nelze zajistit odpolední družinu pro žáky 5. ročníku.

Děkujeme za pochopení!

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

24.08.2020

Pro zvětšení klikněte na obrázek.

INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ PŘIHLÁŠENÝCH DO ŠD

15.06.2020

Úplata za docházku do Školní družiny ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 je zpoplatněna pouze za měsíc únor poměrnou částkou 120 Kč. Zbytek uhrazené částky (480 Kč) bude vrácen na Vaše osobní účty. V případě, že jste platili v hotovosti v družině, budou vám peníze vráceny v hotovosti.

Zároveň prosíme rodiče, kteří ještě platbu za druhé pololetí neprovedli, aby částku 120 Kč co nejdříve uhradili na účet školy.

Děkujeme

Pravidla pro provoz školy od 25.05. do 30.06.2020

13.05.2020

Škola je připravena zajistit vyučování, dohled i stravování podle stanovených hygienických podmínek denně od  7:30 do 16:00 hodin.

Vzdělávání bude organizováno ve skupinách maximálně po 15 dětech, o zařazení žáka do skupiny rozhoduje ředitel školy. Tyto skupiny budou po celou dobu neměnné. Doba vzdělávacích aktivit bude od 8:00 do cca 12:45 hodin. Obsahem vzdělávání bude výuka, kterou nyní škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku. Přestávky budou upraveny tak, aby se nepotkávaly děti z různých skupin. Žáka je možné přihlásit k docházce jen na dopolední část provozu školy.

S ohledem na žáky, kteří z důvodu rizikových faktorů nemohou nastoupit do školy, bude snaha zachovat pro žáky v domácím režimu distanční výuku.

Školní družina a její zájmové vzdělávání bude organizováno v době od 12:00 do 16:00 hodin. Ranní družina  není poskytována. Provoz školní družiny  nemůže probíhat v obvyklém režimu, ale ve stejných skupinách, které budou vytvořeny ve škole. Kapacita školní družiny bude omezená, z organizačních důvodů  dostanou přednost žáci nižších ročníků.

Opatření:

 • žáci musí přicházet do školy se zakrytým nosem a ústy, dodržování odstupů 2 m
 • rodiče nemají vstup do budovy umožněn
 • žáci vstupují do budovy školy samostatně a po odložení oblečení v šatně se ihned přesouvají do svých tříd
 • všichni žáci i zaměstnanci nosí ve společných prostorách roušky
 • první den při nástupu do školy žáci odevzdají svému vyučujícímu před vstupem do školy vyplněné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění podepsané zákonným zástupcem  (bez něj nemohou zahájit výuku s přítomností ve škole), totéž prohlášení bude vyžadováno opětovně, pokud žák na dobu delší než 3 dny přeruší docházení do školy (nepočítají se dny víkendové)
 • žáci jsou povinni mít minimálně 2 vlastní roušky na den a sáček na jejich uložení
 • žáci jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla, s nimiž budou před zahájením výuky seznámeni
 • docházka je v době od 25.05.2020 dobrovolná, neúčast ve škole není považovaná za zameškanou
 • z důvodu přesného přehledu a náročnější organizace však škola vyžaduje omlouvání předem známé nepřítomnosti

Složení žákovských skupin nelze stanovit dříve, než bude mít škola návratky zájemců. Velmi  Vás  prosíme o vyjádření zájmu o docházku včas, usnadníte nám tím přípravy a organizaci vzdělávání ve škole.

Žáka lze zařadit do školní skupiny nejpozději  k 25.05.2020.

Sdělte nám, prosím, Váš zájem, zda Vaše dítě bude navštěvovat:

 1. školu
 2. školní družinu
 3. stravování ve školní jídelně

Mgr. Ctibor Boráň, ředitel