Vyhledávání na webu:

ZŠ HAVŘICE VE ZLÍNSKÉM DIVADLE

08.03.2018

V rámci předplatného nejmladšího diváka zhlédli žáci naší školy 4 divadelní představení v Městském divadle Zlín. Během několika měsíců pravidelně vyjíždělo 45 havřických školáků s učitelkami Michaelou Baladovou a Dagmar Válkovou do Zlína.

V říjnu jsme viděli pohádku „Obušku, z pytle ven!“. Divadelní společnost Julie Jurišťové dětem zahrála pohádku plnou písniček a komických situací. V listopadu jsme zhlédli představení „Tučňáci na arše“. Příběh o srandovních tučňácích a jedné moc upracované holubici byl plný humoru i laskavého poučení. V únoru nám herci Divadla Radost Brno zahráli „Jáju a Páju“, příběhy dvou kluků, které děti znají z Večerníčků. Naše letošní divadelní sezona byla ukončena v březnu známou pohádkou „Popelka“. Slezské divadlo Opava ji přepracovalo do moderní, výpravné muzikálové podoby.

Základní škola Havřice nabízí možnost divadelních představení pro děti již několik let a tuto příležitost využívá čím dál více dětí. I letošní pohádky se dětem moc líbily.

autor: Dagmar Válková

RECITAČNÍ SOUTĚŽ DĚTSKÁ SCÉNA 2018

06.03.2018

Ve středu 28. února se šest dětí, vybraných ze školního kola recitační soutěže, vydalo na Dům kultury v Uherském Brodě, aby naši školu reprezentovaly v okrskové soutěži. V úvodu paní Lovecká, ředitelka Knihovny Františka Kožíka, popřála dětem hodně úspěchů v přednesu a dodala, že nadcházející měsíc březen je právě měsícem knihy. Děti byly rozděleny dle svých kategorií do různých sálů a místností, kde pod pozorným dohledem odborné poroty přednášely své básně či prózu. Naši recitátoři, Barborka Karlíková, Deniska Hrdá, Dominik Hrubý, Prokop Kočí, Barborka Gálová, a Zděněk Jurásek přenášeli velmi dobře. Porotu však svým výkonem oslovila pouze Deniska Hrdá, která získala Cenu poroty.

Autor: Lenka Tomancová

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V ZŠ HAVŘICE

24.02.2018

Ve čtvrtek 15. února jsme opět po roce otevřeli naši školu rodičům, přátelům a široké veřejnosti. Během dne se k nám přišlo podívat zhruba 60 lidí. Měli možnost se podívat na své děti při práci během vyučovacích hodin ve všech ročnících. Největší zájem byl o naše nejmladší žáky – prváčky a druháky. Během odpoledních hodin jsme nabídli možnost nahlédnout do činnosti našich kroužků. Konkrétně do hudebně pohybového kroužku, který zahrál zpívanou pohádku „Červená Karkulka“, do kroužku Oříšek, který je zaměřen na logické uvažování a dál do Čtenářské dílny, která motivuje žáky ke čtení. Potom proběhla ukázková hodina žáků první třídy a pan ředitel Boráň odpovídal rodičům na dotazy ohledně provozu naší školy. Rodiče si měli možnost prohlédnout prostory školy, školní družiny a také si prohlédli prezentaci akcí ZŠ Havřice.

Autor: Dagmar Válková

ŠKOLNÍ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE

24.02.2018

V úterý 13.02. se konalo školní kolo recitační soutěže. Nejúspěšnější děti z třídních kol nám přednesly spoustu zajímavých básní. Porota to neměla snadné. Nakonec jsme vybrali tyto vítěze jednotlivých kategorií:

Kategorie 0 (1. ročník):
1. místo – Barbora Karlíková
2. místo – Adéla Vítková
3. místo – Ondřej Mikulinec

Kategorie 1 (2. a 3. ročník):
1. místo – Dominik Hrubý
2. místo – Prokop Kočí
3. místo – Tereza Rašticová

Kategorie 2 (4. a 5. ročník):
1. místo – Barbora Gálová
2. místo – Zdeněk Jurásek
3. místo – Albert Brázda

Všem recitátorům gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v okrskovém kole.

autor: Michaela Baladová

NA LYŽÍCH V BESKYDECH

24.02.2018

Páťáci z havřické základní školy společně s žáky školy Pod Vinohrady opět společně strávili čtyři krásné dny v Beskydech v hotelu Gaudeamus. Ideální podmínky na lyžování a báječná nálada vytvořila z žáků dvou různých škol jednu partu kamarádů, kteří se výborně bavili a bezva si zalyžovali. Spoustu her a soutěží doplnil slalomový závod, který zvládli všichni. Blahopřejeme. Děkujeme sponzorům panu Brázdovi, panu Bilavčíkovi a manželům Gálovým za mnoho věcných cen a zajištění přepravy lyží. Za rok jedeme zas.

autor: Ctibor Boráň

MASOPUSTNÍ KARNEVAL

09.02.2018

Středeční dopoledne strávily děti naší školy ve sportovní hale, kde se v maskách účastnily karnevalového reje. Byly vybrány a odměněny nejnápaditější masky z každého ročníku. Pak nastalo velké soutěžení na stanovištích, kde mohly děti prokázat svoji obratnost, přesnost, dovednost a hbitost.

autor: Dagmar Válková

ZDRAVÁ PĚTKA

28.01.2018

V průběhu měsíce ledna absolvovaly všechny ročníky výukový program Zdravé pětky, který je zaměřen na zdravé stravování a vytvoření zdravých stravovacích návyků.

Zdravý životní styl má tři pilíře. Těmi jsou hodnotná a vyvážená potrava, připravovaná z čerstvých surovin. Tělesná aktivita, ať už sportujeme rekreačně či závodně. A v neposlední řadě je to láskyplná péče a dostatek podnětů pro správný duševní rozvoj.

autor: Dagmar Válková

ŽÁCI ZŠ HAVŘICE HRÁLI PRO KAMARÁDY Z MŠ

20.01.2018

Ve čtvrtek 18. února zavítali do Základní školy Havřice předškoláci z Mateřské školy Svatopluka Čecha a všechny děti z Mateřské školy Havřice. Zpěvačky z hudebně pohybového kroužku jim pod vedením paní učitelky Dagmar Válkové zahrály zpívanou pohádku Červená Karkulka. Téměř šedesát dětí si potom také prohlédlo první třídu a předškoláci si vyzkoušeli správné sezení ve školních lavicích.

KONZULTAČNÍ ODPOLEDNE

04.01.2018

Konzultační odpoledne ZŠ Havřice proběhne

ve čtvrtek 11. ledna 2018

Konkrétní čas konzultace si můžete on-line zarezervovat zde


Těšíme se na setkání s Vámi!

PROSINCOVÉ BRUSLENÍ

27.12.2017

Závěr letošního kalendářního roku byl mimo jiné i sportovní. Celá škola vyrazila podruhé bruslit. Někteří hráli hokej, další sportovci projížděli dráhu obratnosti, ostatní si pilovali své bruslařské dovednosti  nebo hráli na honěnou.

autor: Dagmar Válková