Vyhledávání na webu:

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

25.08.2021

Pro zvětšení klikněte na obrázek...

Školní družina bude tento den v provozu od 06:30 hodin do 16:00 hodin.
Žáci si přinesou pouze přezůvky a vzhledem ke Covid-19 je v budově školy stále nutná ochrana úst a nosu rouškou nebo respirátorem.
Oběd pro loňské strávníky a nově přihlášené je zajištěn. Kdo se tento den nechce stravovat, musí si oběd odhlásit.

ARCHEOSKANZEN MODRÁ A ŽIVÁ VODA

14.07.2021

V úterý 21. června absolvovali žáci další výlet do naší historie. Tentokrát navštívili sídliště z doby Velké Moravy – archeoskanzen Modrá. Děti vstoupily do obydlí, dílen a hospodářských i církevních staveb včetně paláce biskupů a kostelíka Svatého Jana. Nadšeny byly ze staré školy, kde je pan učitel seznámil s tím, jak to dříve ve škole chodilo.

V těsné blízkosti archeoskanzenu se nachází expozice sladkovodních ryb Živá voda. Navštívili jsme podvodní tunel, kterým jsme pozorovali ryby v tůních a prohlédli jsme si interaktivní výstavu o životě ve vodě a kolem vody.

Autor: Dagmar Válková

Foto: třídní učitelé

1. a 3. třída

2., 4. a 5. třída

SKANZEN ROCHUZ A LETECKÉ MUZEUM

14.07.2021

Ve čtvrtek 17. června vyměnili žáci ZŠ Havřice školní lavice za muzeum v přírodě v srdci Slovácka. Seznámili se tak s naší historií. Děti se podívaly, jak se dříve žilo, bydlelo, jak se lidé oblékali a stravovali. Procházka historickým areálem Rochuz se zajímavým výkladem a ukázkami řemesel se žákům velmi líbila.

V rámci seznamování s naší historií jsme navštívili také letecké muzeum v Kunovicích a měli jsme možnost prohlédnout si sbírku vojenských, sportovních a dopravních letounů. Dětem se líbilo, že se mohly podívat i do nitra letounů.

Autor: Dagmar Válková

Foto: třídní učitelé

1. třída

2. třída

3. třída

4. třída

5. třída

CELOŠKOLNÍ VÝLET DO ZOO

06.06.2021

ZOO Zlín/Lešná se ve středu 02.06.2021 stala na několik hodin naší učebnou přírodovědy. Prváci a druháci vyrazili do Afriky a navštívili žirafy, zebry, pštrosy, nosorožce a lvy.
Žáci třetího, čtvrtého a pátého ročníku se vydali napříč Asií a viděli antilopy, tygry, gibony, pandy červené, tapíry a medvědy, ale nejvíce jim učarovali supi. Obě exkurze se dětem moc líbily, protože během výkladu zkušeného pracovníka zoologické zahrady se dozvěděly hodně zajímavostí.

Autor: Dagmar Válková

Společná fotogalerie 1. a 2. třída

Společná fotogalerie 3., 4. a 5. třída

ATLETICKÁ OLYMPIÁDA

06.06.2021

Den dětí (01.06.2021) jsme strávili na hřišti. I přesto, že jsme neměli mnoho možností trénovat kvůli proticovidovým opatřením, soutěžilo se s plným nasazením v duchu fair play. Děti se utkaly v těchto disciplínách: hod kriketovým míčkem, skok z místa, hod těžkým míčem, běh na 60 metrů, hod na cíl a vytrvalostní běh. Medaile si zasloužily všechny zúčastněné děti.

Autor: Dagmar Válková
Foto: Martina Chovancová

NOVELIZOVANÉ OPATŘENÍ MZ OD 17.05.2021

14.05.2021

Novelizované opatření MZ s účinností od 17.05.2021 umožňuje osobní přítomnost žáků 1. stupně základního vzdělávání bez rotací.

Ve školní družině dochází ke zrušení omezení. Provoz je v běžném režimu.

Testování žáků antigenními testy se provádí jedenkrát týdně v pondělí v 07:30 hodin. Ranní družina je v provozu v ostatní dny od 06:30 hodin. Ve vnitřních prostorách nadále platí povinnost nosit ochranu nosu a úst. Tato povinnost neplatí při vycházkách nebo pobytu na školní zahradě pro žáky a zaměstnance školy, pokud dodrží odstup 2 m od jiných osob.

Vážení rodiče, nezapomeňte, prosím, přihlásit dětem obědy na www.strava.cz

Děkujeme za spolupráci.

VÝSLEDKY ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU OD ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

01.05.2021

Výsledky zápisu do 1. ročníku od školního roku 2021/2022

TV SLOVÁCKO V ZŠ HAVŘICE

24.04.2021

Vysílání TV Slovácko, Magazín Uherský Brod 24.04.2021

odkaz: https://itvs24.cz/uhersky-brod/magazin-uhersky-brod-24-4-2021

ŠKOLY PRO ZAMĚSTNANCE VYBRANÝCH PROFESÍ

11.04.2021

Po ukončení nouzového stavu končí oprávnění vlády nařídit vykonávání péče o děti rodičů vybraných profesí dle krizového zákona č. 240/2000 Sb. Zaniká tak plošný nástroj „určených škol“ zajištujících péči o děti rodičů IZS a krizové infrastruktury („děti IZS“) v době, kdy bude povolena osobní přítomnost na vzdělávání v mateřských a základních školách pouze pro vybrané skupiny dětí a žáků. Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci je nutné i nadále zajišťovat péči o tyto děti, tak aby jejich rodiče mohli docházet do zaměstnání. Proto bude mimořádným opatřením umožněna přítomnost těchto dětí v mateřských školách a žáků na prvních stupních základních škol, ve kterých jsou zapsány dle níže uvedených pravidel.

Základní škola

Dětem IZS, které jsou žáky 1. stupně základní školy a vztahuje se na ně rotační výuka, je mimořádným opatřením MZd povolena celodenní osobní přítomnost ve školní družině nebo školním klubu, a to v týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka.

Mateřská škola

Dětem IZS ve věku od 2 do 5 let je na základě mimořádného opatření MZd umožněna osobní přítomnost na vzdělávání v mateřské škole, ve které jsou zapsány k předškolnímu vzdělávání.

Vybrané skupiny

Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese:

  • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
  • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo o pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
  • zaměstnanci bezpečnostních sborů, o příslušníci ozbrojených sil,
  • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, o zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb.,
  • sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
  • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
  • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
  • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.

Informace převzata z Manuálu MŠMT.

INFORMACE K TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ

07.04.2021

Leták pro rodiče
Leták pro žáky
Video s ukázkou provedení testu: https://youtu.be/BmDnd140UH4