Vyhledávání na webu:

MASOPUSTNÍ KARNEVAL

09.02.2018

Středeční dopoledne strávily děti naší školy ve sportovní hale, kde se v maskách účastnily karnevalového reje. Byly vybrány a odměněny nejnápaditější masky z každého ročníku. Pak nastalo velké soutěžení na stanovištích, kde mohly děti prokázat svoji obratnost, přesnost, dovednost a hbitost.

autor: Dagmar Válková

ZDRAVÁ PĚTKA

28.01.2018

V průběhu měsíce ledna absolvovaly všechny ročníky výukový program Zdravé pětky, který je zaměřen na zdravé stravování a vytvoření zdravých stravovacích návyků.

Zdravý životní styl má tři pilíře. Těmi jsou hodnotná a vyvážená potrava, připravovaná z čerstvých surovin. Tělesná aktivita, ať už sportujeme rekreačně či závodně. A v neposlední řadě je to láskyplná péče a dostatek podnětů pro správný duševní rozvoj.

autor: Dagmar Válková

ŽÁCI ZŠ HAVŘICE HRÁLI PRO KAMARÁDY Z MŠ

20.01.2018

Ve čtvrtek 18. února zavítali do Základní školy Havřice předškoláci z Mateřské školy Svatopluka Čecha a všechny děti z Mateřské školy Havřice. Zpěvačky z hudebně pohybového kroužku jim pod vedením paní učitelky Dagmar Válkové zahrály zpívanou pohádku Červená Karkulka. Téměř šedesát dětí si potom také prohlédlo první třídu a předškoláci si vyzkoušeli správné sezení ve školních lavicích.

KONZULTAČNÍ ODPOLEDNE

04.01.2018

Konzultační odpoledne ZŠ Havřice proběhne

ve čtvrtek 11. ledna 2018

Konkrétní čas konzultace si můžete on-line zarezervovat zde


Těšíme se na setkání s Vámi!

PROSINCOVÉ BRUSLENÍ

27.12.2017

Závěr letošního kalendářního roku byl mimo jiné i sportovní. Celá škola vyrazila podruhé bruslit. Někteří hráli hokej, další sportovci projížděli dráhu obratnosti, ostatní si pilovali své bruslařské dovednosti  nebo hráli na honěnou.

autor: Dagmar Válková

VÁNOČNÍ BESÍDKA

18.12.2017

Letošní vánoční besídka, která proběhla v pátek 15.12.2017, byla zahájena zpívanou pohádkou Červená Karkulka. Představilo se v ní sedmnáct zpěvaček z hudebně pohybového kroužku. Potom přišli na pódium prváčci s básničkami a písničkou o sněhových vločkách. Následně druháci předvedli své šmoulí taneční vystoupení a třeťáci zazpívali, jak se prožívají světové vánoce. Čtvrťáci zatancovali country taneček a páťáci předvedli mix hudebních žánrů. Takže na naši besídku zavítal Kabát, ABBA, tanečníci dechové hudby, Karel Gott a Dan Nekonečný.

Závěrem celé besídky bylo společné vystoupení všech dětí, učitelů a vychovatelek. Zazpívali spolu vánoční píseň a nakonec pan ředitel Ctibor Boráň poděkoval všem sponzorům a rodičům, kteří se aktivně podíleli na besídce. Součástí besídky byl také prodejní jarmark.

autor: Dagmar Válková

foto: František Janča

PŘIŠEL K NÁM MIKULÁŠ

06.12.2017

I letos k nám zavítala mikulášská družina a asi desítka nezvládnutelných čertů. Hříšníci slibovali polepšení a ti hodní ujišťovali, že budou hodní i nadále.

DIVADLO VE ZLÍNĚ – TUČŇÁCI NA ARŠE

17.11.2017

Ve čtvrtek 16. listopadu vyjelo 45 žáků naší školy do Městského divadla Zlín, kde v rámci předplatného nejmladšího diváka zhlédli představení „Tučňáci na arše“. Příběh o srandovních tučňácích a jedné moc upracované holubici byl plný humoru i laskavého poučení. Přesně tak, jak to má ve správné pohádce být. Aspoň tučňáci to tak říkali a ti mají pravdu. Skoro vždycky.

autor: Dagmar Válková

EXKURZE DO MOŠTÁRNY

12.11.2017

Po dvou letech vyjeli žáci celé školy do Rudic, kde vyrábí společnost TOKO AGRI, a. s., ovocný mošt pod obchodní značkou Ovocňák. Zaměstnanci firmy dětem přiblížili celou výrobu moštů a také si děti zahrály na degustátory a hádaly vzorky moštů a pyré.

Na tuto akci navázala o týden později ochutnávka jablek. Každá třída obdržela bednu, ve které byla jablka pěti odrůd. Úkolem dětí bylo ohodnotit nejenom chuť, ale také vzhled jablek. Děti si zapisovaly body a každá třída měla vyhodnotit nejúspěšnější jablko. Všichni přistupovali k tomuto úkolu velmi zodpovědně.

autor: Dagmar Válková

Fotky z exkurze žáků 1. a 2. třídy

Fotky z exkurze žáků 3. a 4. a 5. třídy

TŘÍDNÍ SCHŮZKY – PODZIM 2017

07.11.2017

TŘÍDNÍ SCHŮZKY V ÚTERÝ 14. LISTOPADU 2017

1. ročník – konzultační odpoledne, od 14:30 hodin do 17:00 hodin

2. ročník – společná třídní schůzka, začátek v 16:00 hodin

3. ročník – společná třídní schůzka, začátek v 16:00 hodin

4. ročník – společná třídní schůzka, začátek v 16:00 hodin

5. ročník – společná třídní schůzka, začátek v 16:30 hodin