Vyhledávání na webu:

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 1. BŘEZNA 2021

28.02.2021

MŠMT informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26.02.2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost dětí v mateřské škole i žáků 1. a 2. ročníku základní školy. Povinné základní vzdělávání bude dál pokračovat distančním způsobem.

Po dohodě s třídními vyučujícími je možné zapůjčit žákům k výuce notebooky a tablety.

Školní jídelna Na Výsluní je v provozu a nabízí možnost dodávat obědy žákům a zaměstnancům školy po dobu distančního vzdělávání do školní jídelny v Havřicích, ale vzhledem k přijatým bezpečnostním opatřením  pouze do jídlonosiče. Oběd je vydáván od 11:30 hodin do 13:30 hodin. Zvažte tuto možnost a pokud máte zájem, přihlaste své dítě ke stravování na www.strava.cz. Odhlášení stravy na den pondělí 01.03.2021 je možné telefonicky na čísle 572 805 507 nebo sms 733 368 009  do 07:00 hodin  téhož dne.  Následující dny pouze přes  www.strava.cz.

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení o ošetřovném. Podrobnější informace zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu.

Děkuji za spolupráci.

Ředitel školy

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

24.02.2021

Vážení rodiče,

s účinností od 25. února 2021 platí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví.

Zde je jeho celé znění: Mimořádné opatření MZ.pdf

Do dne 28. února 2021 však platí výjimka v užívání ochranných prostředků dýchacích cest. Do této doby lze ve škole používat i jiné ochranné prostředky dýchacích cest (např. látkové roušky). Od 1. března 2021 musí mít děti při pobytu ve vnitřních prostorech školy a školní družiny jednorázové chirurgické roušky.

Děkujeme.

ředitel školy

ORGANIZACE VÝUKY A PROVOZU ŠKOLY OD 4. LEDNA 2021

01.01.2021

Vážení rodiče,

vzhledem k vývoji onemocnění COVID-19 platí usnesení vlády, že od 4. ledna 2021 smí prezenčně navštěvovat školu pouze žáci 1. a 2. třídy základní školy.

Pro ostatní žáky bude od 4. ledna povinná distanční výuka. Ta bude probíhat opět s využitím aplikace Microsoft Teams. Žáci, kteří nemají možnost použít pro distanční výuku vlastní PC, si mohou obdobné zařízení vypůjčit ve škole.

Po dohodě s třídním vyučujícím jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole. Vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník.

Od 4. ledna bude pro žáky 1. a 2. třídy v provozu také ranní a odpolední školní družina. Po celou dobu výuky a pobytu v uzavřených společných prostorách školy a školní družiny budou žáci nosit roušky.

Školní jídelna je v provozu a všichni žáci 1. a 2. třídy jsou od 4.ledna přihlášeni ke stravování. Případné odhlášení stravy je nutné provést individuálně na www.strava.cz. Pro ostatní žáky školy, kteří mají distanční výuku, platí možnost odebírání obědů ve školní jídelně do jídlonosičů. Stravu je nutno přihlásit a vybrat opět na www.strava.cz.

PF 2021

22.12.2020

PF 2021

ORGANIZACE VÝUKY A PROVOZU ŠKOLY OD 30.11.2020

28.11.2020

Vážení rodiče,

podle sdělení MŠMT a MZ od pondělí 30. listopadu nastupují do školy všichni žáci 1. stupně. Výuka bude probíhat dle platného rozvrhu. Výuka plavání pro 3., 4. a 5.ročník je zatím přerušena. Zájmové kroužky, kytarová škola prozatím nejsou povoleny. Výuka HV probíhá bez zpěvu, hodiny TV využijeme především k venkovním procházkám a pohybovým aktivitám. V odůvodněných případech lze provádět se souhlasem ředitele individuální konzultace nebo doučování ve škole.

Změna provozu ŠD od 30.11.2020 do odvolání

Školní družina je v provozu pro přihlášené žáky 1.–4. ročníku od 6:30 ve škole v jejich kmenových učebnách. Po vyučování se provoz nemění pro děti z 1. a 2. třídy a je do 16.30 hodin. Dětem ze 3. a 4.třídy končí družina ve 14:30 hodin. Pro děti 5. třídy nebude provoz možný z provozních a personálních důvodů.

Jídelna bude v provozu podle stávajících hygienických opatření a všichni žáci jsou ke stravě od 30.11. přihlášeni. Pokud nebudete od tohoto termínu odebírat stravu, je nutné si ji na www.strava.cz odhlásit.

Vzhledem k podmínce, že při stravování smí být přítomna pouze jedna třída, je upravena doba příchodu tříd do školní jídelny.

1. třída 11:30 hodin
2. třída 11:50 hodin
3. třída 12:20 hodin
4. třída 12:40 hodin
5. třída 12:55 hodin

Na provoz škol a školských zařízení se i nadále vztahuje manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19.

Ve škole bude probíhat intenzivní větrání, je nutné, aby děti měly tomu přizpůsobené vhodné oblečení. Stále platí nařízení o nutnosti nošení roušek ve všech prostorech školy a školní družiny.

Pokud budou žáci trpět jakýmikoliv příznaky onemocnění, je třeba žáky ponechat doma a neposílat do školy.


INFORMACE KE VZDĚLÁVÁNÍ OD 18.11.2020

14.11.2020

Vážení rodiče,

dle pokynů MŠMT a MZ se 18.11.2020  povoluje v základní škole osobní přítomnost  žáků 1. a 2. ročníku základní školy a obnovuje se jejich prezenční výuka. Pro tyto děti bude fungovat také  ranní a odpolední školní družina a školní jídelna. Žáci budou nosit po celou dobu výuky a pobytu v uzavřených společných prostorách školy a školní družiny roušky. Nadále platí pro rodiče i návštěvníky školy protiepidemiologická opatření zavedená před distanční výukou. Pro ostatní žáky pokračuje online distanční výuka a možnost odebírání obědů do jídlonosiče.

MOŽNOST ZAJIŠTĚNÍ OBĚDŮ PRO DĚTI

29.10.2020

Vážení rodiče,

pokud budou od pondělí 02.11.2020 dle nařízení vlády dál uzavřeny základní školy, výuka bude pokračovat distančním způsobem.

Podle sdělení vedoucí školní jídelny ZŠ Na Výsluní jsou opět všechny obědy Vašich dětí, které se stravují ve školní jídelně v ZŠ Havřice, odhlášeny od 02.11.2020 až do konce měsíce.

Školní jídelna ZŠ Na Výsluní nabízí možnost dodávat obědy žákům od úterý 03.11.2020 po dobu uzavření školy a probíhajícího distančního vzdělávání do školní jídelny v ZŠ Havřice. Vzhledem k přijatým bezpečnostním opatřením by bylo možné vydávat obědy pouze do vlastního jídlonosiče.

Oběd by byl vydáván od 11:45 do 13:00 hodin.

Zvažte tuto možnost a pokud máte zájem, individuálně přihlaste své dítě ke stravování na www.strava.cz do pondělí 02.11.2020 do 08:00 hodin.

Informaci o přihlášení dítěte ke stravování sdělte třídnímu vyučujícímu do téhož termínu, abychom mohli tuto službu provozně zajistit.

INFORMACE ŘEDITELE ŠKOLY KE STRAVOVÁNÍ

28.09.2020

Vážení rodiče,

z provozních důvodů bude po dobu asi dvou týdnů mimo provoz Školní jídelna Základní školy Na Výsluní, která připravuje obědy i pro strávníky naší školy. Podařilo se nám zajistit náhradní stravování pro žáky a zaměstnance ZŠ Uherský Brod-Havřice z restaurace Panský dům.

Od úterý 29. září budeme dovážet stravu do naší školní výdejny za stejných finančních podmínek jako ze Školní jídelny Na Výsluní. Obědy v ŠJ Na Výsluní jsou od tohoto dne odhlášeny do odvolání. Případné odhlášení obědů nahlaste třídnímu učiteli do 07:30 hodin.

Jídelní lístek na týden od 29.09.2020:

Úterý 29.09.2020
Polévka celerová s vajíčkem
Vepřové kostky zahradnické, těstoviny
Ovocná šťáva

Středa 30.09.2020
Polévka zeleninový vývar s těstovinami
Vepřový plátek, rajská omáčka, houskový knedlík
Čaj

Čtvrtek 01.10.2020
Polévka boršč
Holandský řízek se sýrem, bramborová kaše, okurek
Ovocná šťáva

Pátek 02.10.2020
Kuřecí vývar s masem a nudlemi
Povidlové tašky s mákem
Čaj

Mgr. Ctibor Boráň, ředitel

EXKURZE DO ZOO ZLÍN SE ODKLÁDÁ

11.09.2020

Vzhledem k vysokému nárůstu onemocnění COVID-19 a zvýšenému riziku onemocnění ve Zlínském kraji se exkurze do ZOO Zlín odkládá na pozdější termín.

Děkujeme za pochopení.

Hygienická pravidla pro žáky a rodiče vzhledem ke COVID-19 z manuálu MŠMT

09.09.2020

Dokument: Hygienická pravidla pro žáky a rodiče vzhledem ke COVID-19 z manuálu MŠMT