FOTOGALERIE

2013-10-knihovna

17 fotografií

Jablíčkový den

35 fotografií

Prvňáci v jídelně

7 fotografií

Prvňáci opět v MŠ

13 fotografií

Škola v přírodě 2013

20 fotografií

Den bez aut 2013

Tradiční „Den bez aut“ se konal na Masarykově náměstí v pondělí 16. září.Čtvrťáci a páťáci se zapojili do soutěží a vyzkoušeli si zajímavé atrakce. Oblíbená cesta vláčkem nás opět zavedla na dopravní hřiště, kde jsme si nejvíc užili závod motokár a vyzkoušeli jízdu na kole podle pravidel silničního provozu. Přihlížející člen městské policie byl s námi velice spokojen. Vláček nás zavezl zpátky do školy, což naše znavená těla s radostí přivítala. Děkujeme a za rok znovu!

34 fotografií

První den prvňáčků

V pondělí 2. září 2013 zasedlo do školních lavic Základní školy v Havřicích 15 prvňáčků. Přivítal je pan ředitel Ctibor Boráň a následovalo vystoupení Pipi dlouhá punčocha, které připravila s páťačkami p. uč. Doležálková. Potom prvňáčky paní učitelka Dagmar Válková představila starostovi města Uherského Brodu Patriku Kunčarovi a předala jim pamětní listy. Nejstarší žáci – páťáci – předali svým mladším spolužákům kornouty se sladkostmi a pan starosta jim popřál úspěšný vstup do školy. První školní den si prvňáčci užili ve škole jen hodinu. Paní učitelka jim zkrácený první den zpestřila písničkami a vzpomínkami na mateřskou školu. Od úterý už jim ale začne ta pravá výuka.

13 fotografií

 
Výlet do Luhačovic

Náš výlet do Luhačovic byl ve čtvrtek. Sraz byl ve škole v 800. Vlak nám jel v 853. Šli jsme na vlak pěšky do Uh. Brodu na nádraží. Jeli jsme a museli jsme přestupovat. Přijeli jsme, posvačili a šli jsme na zmrzlinu. Bylo příšerné vedro! Já jsem si dala točenou vanilko - čokoládovou. Šli jsme na cyklostezku až po přehradu, tam jsme si namočili nožičky a šli jsme zpátky. Nazpátek jsme jeli rychlíkem. Na nádraží si některé děti vyzvedli rodiče. Mě vyzvedli v družině. Líbila se mi přehrada, zmrzlina a ten les. Zuzana Petrášová, 2. třída

20 fotografií

Olympiáda naruby 2013

Deštivé středeční dopoledne strávily děti sportem. S nadšením soupeřily ve čtyřech netradičních disciplínách – opičí dráze, skoku přes švihadlo, běhu v pytli a trojskoku s kufrem. Předvedly spoustu vynikajících výkonů, za které si zaslouží uznání i odměnu.

21 fotografií

Školní výlet do Strážnice

V pátek 7. června se po mnoha deštivých dnech ukázala modrá obloha. Asi to bylo „domluvené“, protože třeťáci, čtvrťáci a páťáci jeli na školní výlet. A co jsme všechno viděli? Ve Strážnici jsme navštívili muzeum v přírodě a zámek. Nejvíc jsme se těšili na plavbu po Baťově kanále, která určitě nikoho nezklamala. Výlet jsme zakončili prohlídkou větrného mlýna v Kuželově. A protože počasí vydrželo, spokojeni jsme byli určitě všichni.

24 fotografií

Plavecké závody

V úterý 11. 6. 2013 se v CPA Delfín v Uherském Brodě konaly plavecké závody. Naši plavci si vedli dobře a vybojovali hned čtyři bronzové medaile. V kategorii 1. tříd byl úspěšný Michal Bábíček, v kategorii 5. tříd obsadili třetí místo Simona Šrámková i Dalibor Hromčík a štafetový závod se vydařil zástupcům 3. třídy Simoně Bohmannové, Martinu Šůstkovi a Antonínu Řihákovi. Všem plavcům gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

15 fotografií

Znáš své město?

Občanské sdružení Uherskobrodští patrioti připravilo pro žáky pátých tříd uherskobrodských škol již třetí ročník vědomostní soutěže „Poznej své město“. Z více než 160 soutěžících postoupili do finále i tři naši žáci Lukáš Mahdal, Lucka Tichá a Dalibor Hromčík. Tradičně prokázali výborné znalosti o Uherském Brodě. Krásné druhé místo v soutěži získal Dalibor Hromčík. Výborný úspěch našich žáků ještě potvrdila Lucie Tichá pátým místem a těsně za první desítkou se umístil i Lukáš Mahdal. Slavnostní vyhlášení se pak konalo 29. května v Muzeu J.A.Komenského. Děti převzaly z rukou starosty města pana Patrika Kunčara krásné diplomy a pěkné ceny. Děkujeme Uherskobrodským patriotům za zajímavou soutěž a Daliborovi, Lucince i Lukášovi za vzornou reprezentaci naší školy.

17 fotografií

Pasování prvňáčků na čtenáře

Děti z první třídy se s troškou strachu vypravily na tuto významnou událost na Kulturní dům v Uherském Brodě. Vše nakonec dobře dopadlo. Děti přečetly jednotlivě i společně krátkou říkanku, zvládly tíhu meče i trny růže a s malým dárkem spokojeně odešly zpět do školy.

23 fotografií

Kouzelník ve škole

Vystoupení kouzelníka bylo příjemným oživením květnových dnů ve škole. Pozorné děti se i ledasco z jeho umění přiučily.

11 fotografií

Čtvrťáci vpřírodě

Nádherné jarní počasí a teplé sluníčko nás přinutilo opustit školu a výtvarku si užít venku. Pozorovali jsme probouzející se přírodu a čerpali z ní nejen energii, ale hlavně náměty do dalších hodin výtvarné výchovy. Pampelišková výzdoba pokryla nejen naše hlavičky, ale byla inspirací i pro výzdobu družiny.

13 fotografií

Zdobení perníčků ke Dni matek

„Maminka má dneska svátek, koupil bych jí pěkný dárek. Ale dnes, ale dnes, úplně jsem bez peněz.“ To ale prvňáčkům nevadilo. Pustili se do zdobení perníčků, vyrobili a napsali přáníčka. Maminkám určitě udělali velkou radost.

9 fotografií

Den Země

I v letošním roce jsme se celá škola zúčastnili akce Den Země. Konečně přišlo jaro a brodské náměstí bylo plné slunce, lidí a různých atrakcí. Na stanovištích jsme se dozvěděli spoustu zajímavých věcí a taky jsme sami vyráběli. Moc se nám líbily stánky, kde jsme si zasadili rostlinky a vyráběli svíčky z voskových plástů. Zaujala nás milá zvířátka, zajímavé kvízy firmy Rumpold i kreslení na kameny a dokonce na obličej. Vyvrcholením celého dopoledne byla cesta vláčkem Stelinkou přes celý Brod do areálu firmy RPG, která zpracovává staré pneumatiky. Krásné odpoledne jsme zakončili procházkou po cyklostezce až do Havřic.

23 fotografií

Netradiční učení

Krásné počasí nás vylákalo ven ze školní budovy a hodiny anglického i českého jazyka jsme strávili na čerstvém vzduchu.

9 fotografií

Poznáváme zvířata

Ve čtvrtek 11. 4. 2013 jsme se zúčastnili besedy na téma „Poznáváme zvířata“, která se konala v hale v Havřicích. Měli jsme jedinečnou možnost dozvědět se spoustu zajímavých informací o netradičních domácích mazlíčcích. A dokonce jsme si zvířátka, o nichž jsme mluvili, mohli zblízka prohlédnout a pohladit. Moc se nám to líbilo!

24 fotografií

Prváčci v knihovně

I když slunce nesvítilo, v knihovně to pěkné bylo. Četli jsme a luštili, dobře jsme se bavili.

11 fotografií

Postup do krajského kola

Velkého úspěchu dosáhl Marek Stojaspal ze 4. třídy v okresním kole recitační soutěže. Svým výborným výkonem vybojoval postup do krajského kola, kde bude v dubnu reprezentovat nejen naši školu, ale celý okres. Všichni Markovi blahopřejeme a v krajském kole přejeme hodně úspěchů. Za vzornou reprezentaci školy děkujeme i prvňáčkovi Míšovi Bábíčkovi, který rovněž podal skvělý a statečný výkon.

3 fotografií

Krákorčina abeceda

Tak to byl název programu, který byl připraven pro druháčky v Knihovně Františka Kožíka v Uherském Brodě ve středu 20. března. Prožili jsme zábavné dopoledne plné říkadel, básniček, skládaček, luštění a her s písmenky. Nakonec jsme si vypůjčili knížky a vyrazili na zpáteční cestu a užili si také procházku plnou sluníčka.

20 fotografií

Masopustní karneval

Rej masopustních masek se proháněl halou v Havřicích 11. února v pondělí. Děti nejen že předvedly krásné masky, ale také soutěžily v různých dovednostních disciplínách. A odměnou za vše jim byly sladkosti.

55 fotografií

Lyžařský kurz 2013

Za oknem hájek, za hájíčkem skalka, za skalkou obzor modrý jako džbán… I takhle po kajnarovsku by mohlo začít vyprávění o pobytu a počasí, které provázelo žáky havřické školy na lyžařském kurzu na Kyčerce ve Velkých Karlovicích. Děti tu strávily tři nádherné dny lyžováním, ale také zábavné večery s tanečky, soutěžemi a společenskými hrami. Vyvrcholením pobytu byl závod na lyžích v obratnosti a ve slalomu, který zvládli všichni lyžaři. Ti nejlepší získali diplomy i sladké odměny. Domů si pak všichni odváželi hezké zážitky s přesvědčením, že za rok jsme tu zas.

70 fotografií

Školní kolo recitační soutěže

Školní kolo recitační soutěže se uskutečnilo v naší škole 6. února. Zazněla spousta krásných básniček, výkony všech recitátorů byly výborné a odměněné dlouhým potleskem. Pro porotu, složenou z učitelů i žáků, bylo hodně těžké vybrat tři nejlepší. A jak to všechno dopadlo? 1.třída 1. Petra Gášková 2. Michal Bábíček 3. Nikol Buráňová 2. a 3.třída 1 Zuzana Petrášová 2. Anna Šotová 3. Antonín Řihák 4. a 5.třída 1. Marek Stojaspal 2. Eliška Zajdová 3. Marek Švajda Vítězům blahopřejeme a přejeme úspěch v okrskovém kole v Uh.Brodě.

14 fotografií

Výsledky zápisu na školní rok 2013-2014

Ve čtvrtek 24. 1. 2013 proběhl v naší škole zápis dětí do první třídy. Budoucí prvňáčci se dostavili v doprovodu svých rodičů i sourozenců a předvedli, že jsou velmi šikovní. Po prázdninách se na ně budeme velmi těšit!

15 fotografií

Foto ze zápisu

Ve čtvrtek 24. 1. 2013 proběhl v naší škole zápis dětí do první třídy. Budoucí prvňáčci se dostavili v doprovodu svých rodičů i sourozenců a předvedli, že jsou velmi šikovní. Po prázdninách se na ně budeme velmi těšit!

4 fotografií

Předvánoční soutěžení

Poslední den před vánočními prázdninami jsme strávili soutěžením. Byli jsme rozděleni do sedmi barevných týmů. Vyzkoušeli jsme spoustu netradičních disciplín, například závody na ledových krách, hru „Sněz a pískni“ nebo soutěž o nejdelší papírový řetěz. Také jsme potrápili hlavičky nad vánočním kvízem, vymýšlením vánoční básničky či hádáním pohádek podle ukázky. Byla to velká legrace!

22 fotografií

Den otevřených dveří 2012

Středa 12. 12. 2012 byla nejenom dnem s magickým datem, ale také dnem, kdy byly otevřeny dveře havřické školy pro širokou veřejnost. Přišli nás navštívit rodiče a příbuzní našich žáků, děti z mateřských škol, ale také žáci, kteří opustili lavice naší školy v době nedávné. K vidění toho bylo mnoho – dopoledne se rodiče mohli sledovat ukázky výuky, děti z mateřských škol se přišly podívat na pohádku v podání dětí z dramatického kroužku a předvedla se jim i děvčata z kroužku aerobiku. V odpoledních hodinách měli návštěvníci možnost si prohlédnout prostory školy, fotoprezentaci školních akcí a opět se jim předvedli naši šikovní žáci se svými představeními. Každý návštěvník také mohl potěšit dárkem sebe či své blízké na vánočním trhu, na který připravili výrobky žáci naší školy.

48 fotografií

Mikulášská družina

Přišel k nám Mikuláš, co měl rozevlátý plášť. Andílci a čerti taky, dárků měli plné vaky. Pro toho, kdo hodný byl, kdo ve škole nezlobil, pro toho měli dárečky, když slyšeli básničky.

26 fotografií

Zdobení vánočních perníčků

Ve středu 5. prosince, po mikulášské nadílce, jsme na učení myšlenky neměli. Proto jsme rádi přivítali paní Penčákovou s krabicí perníčků a pustili jsme se do zdobení. A protože zdobit opravdu umíme, čekaly nás adventní věnce, které jsme zdobily ve skupinách. A jak se povedly, to už vidíte na fotkách. Kluci nezůstali pozadu a nazdobili krásné vánoční hvězdy. Perníčky a další krásné výrobky se prodávaly v našem vánočním obchůdku ve středu 12. prosince odpoledne. 4. třída

7 fotografií

Bruslení

Po roce jsme zase obuli brusle a vyrazili protáhnout svá těla na ledovou plochu. A šlo nám to báječně!

9 fotografií

Dopravní hřiště - říjen 2012

V pátek 19.10. jsme měli celé vyučování na dopravním hřišti Na Výsluní. Nejdřív jsme si zopakovali dopravní značky,křižovatky,vybavení kola a pak – hurá na hřiště! V krásném a teplém počasí se nám báječně jezdilo na kolech, koloběžkách i v motokárách. Žádný karambol se nekonal a tak se moc těšíme na jarní pokračování. Žáci 4.třídy

5 fotografií

Jablíčkové slavnosti

JABLÍČKOVÉ SLAVNOSTI Jablíčka se kutálela, v Havřicích se zastavila. Školáci je posbírali, na šťávu je přeměnili. Taky pekli štrůdly a šátečky, vytvořili jablečné stromečky. Aby toho nebylo málo, papírové jablíčko se doma na maminku smálo.

50 fotografií

Výlet do ZOO (září 2012)

Díky sponzorům mohli žáci ZŠ Havřice podniknout exkurzi do ZOO Lešná. Krásný podzimní den přinesl dětem spoustu zážitků. Obdivovaly známá i pro ně neznámá zvířata, vyzkoušely hřiště s atrakcemi, utratily peníze za dobrůtky i dárečky. Unavené a spokojené se vrátily ke školnímu obědu.

40 fotografií

Den bez aut 2012

Ve čtvrtek 20. září jsme navštívili akci „Den bez aut“, která se konala na Masarykově náměstí. Občas jsme sice nějaké auto zahlédli, ale náměstí patřilo jen nám. Všude na nás čekala spousta soutěží, různých atrakcí a zajímavostí. Projeli jsme se na kolech, na koni a dokonce i v invalidním vozíku. Zaujala nás prohlídka vozu záchranné služby a hlavně kluci byli nadšeni hasičskými auty. Obdivovali jsme malé kamarády ze Slovenska, kteří předvedli celý hasičský zásah u makety hořícího domu. Vyvrcholením bezvadného dopoledne byla cesta vláčkem až na dopravní hřiště Na Výsluní, kde jsme jezdili na kolech, koloběžkách a v motokárách. Děkujeme všem, kteří akci připravili a těšíme se na opakování zase za rok.

36 fotografií

Zahájení šk. roku 2012-13

Ještě trochu nesměle vstupovali prvňáčci v doprovodu rodičů do své třídy, ale napětí brzy povolilo po vystoupení dětí z dramatického kroužku, které přišly nové žáčky přivítat. A pak už se nejmladším školákům věnovala jejich paní učitelka, která pro ně měla připraveny malé dárečky. Tak ať se Vám všechno daří.

11 fotografií

 
Olympiáda naruby 2012

Disciplíny jako hod gumákem, trojskok s kufrem, skákání v pytli, skok z místa, přeskok přes švihadlo či hod plným míčem jsou každoročně součástí naší Olympiády naruby. Ta se i přes nepřízeň počasí uskutečnila v pondělí 25. 6. 2012. Děti se vyburcovaly k pěkným výkonům, za což jim děkujeme a přejeme jim spoustu elánu i do dalších sportovních akcí.

32 fotografií

Výlet 4. a 5. třídy

Ráno jsme vyjeli do vrcholu Chřibů. Autobus zastavil na Bunči. První jsme šlapali na rozhlednu Brdo. Z rozhledny jsme viděli celé Chřiby. Jak jsme došli k autobusu, měli jsme přestávku. Potom jsme jeli do Archeoskanzenu Modrá. Viděli jsme tam spoustu zajímavých věcí, například zbraně, školu a pečení chleba. Za chvíli jsme si mohli koupit suvenýry. Po nakupování jsme jeli do Havřic. U školy všichni skandovali: „Děkujeme!“ Výlet se mi líbil. Štěpán Gajdůšek, 5. třída

19 fotografií

Den dětí 1.6.2012

V pátek 1. 6. 2012 slavily svůj svátek všechny děti. Proto jsme pro žáky naší školy připravili malé překvapení. Místo učení začali páteční den zpěvem a poslechem písniček pana Čapčucha.

10 fotografií

Pasování páťáků na druhý stupeň ZŠ

Příjemné páteční odpoledne proběhlo 15. června ve školní družině ZŠ Havřice. Třídní učitelka Jana Kuželová připravila s žáky 5. třídy krátký program, kde děti zahrály Polednici ve dvojím provedení. Poté zazpívaly třídní hymnu a nakonec děvčata pod vedením Sáry Šrámkové zatancovala směsici street dance a aerobiku. Po programu konečně přišlo k samotnému pasování. Žáci museli jednotlivě odpovídat na záludné otázky třídní učitelky a teprve potom se jim dostalo cti obdržet diplom absolventa a stužku. Děti i dospělí se mohli občerstvit z bohatě prostřených stolů, které připravily maminky, za což jim patří náš vřelý dík. Nejlepší určitě nakonec – tatínkové vyzvali děti k florbalovému utkání a vyhráli určitě všichni. Paní učitelka byla potěšená nádherným dortem ve tvaru dvojitého srdce.

24 fotografií

Výlet 1. - 3. třídy

K nahlédnutí vám posíláme ještě další fotky z našeho výletu na hrad Bouzov.

8 fotografií

Bronzoví plavci

8. 6. se patnáct našich nejlepších plavců zúčastnilo Regionálního přeboru pro 1. stupeň ZŠ na CPA Delfín v Uherském Brodě. Soutěžili nejen jako jednotlivci v kategoriích svých tříd, ale také spojili své síly ve smíšených štafetách. Úspěch zaznamenali naši druháci, jejichž štafeta doplavala na 3. místě. Velkým překvapením bylo vyhlášení konečného pořadí škol, do kterého se započítávalo umístění každého plavce i štafety do 10. místa v kategorii. Medaile nám sice o vteřiny unikly, ale vyrovnané výkony všech plavců nakonec zajistily naší škole celkové 3. Místo za ZŠ Mariánské náměstí a ZŠ Pod Vinohrady. Děkujeme plavcům za vzornou reprezentaci školy a blahopřejeme!

5 fotografií

O pohár starosty města Uherského Brodu

Družstvo našich nejlepších atletů ve složení Zuzana Petrášová, Martin Šůstek, Veronika Kubišová, Jakub Bráborec, Simona Šrámková, Lukáš Mahdal, Sára Šrámková a Michal Matějka reprezentovalo školu na atletických závodech O Pohár starosty města Uherského Brodu, které proběhly 7. června. Pětkrát se jim podařilo vybojovat medailové pozice. V celkovém hodnocení škol jsme tak skončili na pěkném sedmém místě. Všem reprezentantům touto cestou děkujeme a přejeme spoustu dalších úspěchů.

31 fotografií

Poznej své město

31. května se konalo v muzeu vyhlášení soutěže patriotů „Poznej své město“. Naše škola se může pochlubit dvěma úspěšnými řešiteli z deseti vyhlašovaných. Jsou to: Sára Šrámková, která se umístila na 5. místě, a Petr Hýbl, který obsadil medailové 3. místo. Jsme na ně všichni právem pyšní.

15 fotografií

Tvoření prvňáčků a druháčků

V hodině pracovní výchovy jsme se nechali inspirovat zkušeností čtvrťáků a páťáků z exkurze na SPŠ Slovácké strojírny a vyzkoušeli jsme si tvoření z víček od PET lahví. Posuďte sami, jak se nám to povedlo.

10 fotografií

Vv třeťáků v přírodě

Krásné květnové počasí nás vytáhlo ze školních lavic a na vycházce jsme si prohlédli lidovou architekturu v podobě dvou havřických kapliček. A jaká by to byla výtvarka bez tužek a papírů? Nelenili jsme a kapličku sv. Fabiána a Šebestiána jsme si nakreslili.

4 fotografií

Zajímavé dopoledne...

V HI – TECH STŘEDISKU NA SPŠ SLOVÁCKÉ STROJÍRNY V pátek ráno vyrazila čtvrtá a pátá třída na autobusové nádraží. Odtud jely autobusem do HI-TECH střediska na SPŠ. Žáci soutěžili o možnost navštívit 3D kino. Vyzkoušeli si také práci s 3D scannerem, viděli v akci 3D kopírku, seznámili se s hrou Bofinn a skládali obrázky z uzávěrů od PET láhví. Velký zájem měly děti o X – BOX, který jim umožnil sjíždět na raftech divokou řeku. Dopoledne se všem velice líbilo.

21 fotografií

Momentky z první třídy

Školní rok se pomalu nachýlil ke svému konci. Z prvňáčků se stali šikovní a zvídaví žáci. Nahlédněte i vy do hodin českého jazyka, matematiky a prvouky, které si zpestřujeme různými hrami, měřeními, skupinovými pracemi či vycházkami do přírody.

9 fotografií

Výlet na hrad Bouzov

Na společný výlet vyrazily děti z první, druhé a třetí třídy v doprovodu svých třídních učitelek i některých rodičů. A jak se dětem výlet líbil? To si můžete přečíst ve zprávě od žáků třetí třídy a také prohlédnout na fotkách a obrázcích od prvňáčků i druháků.

23 fotografií

Den Země 2012

V úterý 24. dubna se konaly na Masarykově náměstí v Uherském Brodě oslavy Dne Země, kterých se zúčastnili i žáci naší školy. Organizátoři těchto oslav připravili pro děti bohatý program zaměřený na ekologii, životní prostředí a zdravý životní styl. Ty se rády do něj zapojily, ale nejdřív si nechaly pomalovat obličej veselými obrázky. Pak už díky technice nahlédly do podzemí města. Jiní sadili do květináče malé rostlinky a další sledovali výcvik a práci se psy a ovcemi. Zábavy byl kopec, ale ani při ní nezapomínáme na ty, kteří potřebují naši pomoc. V rámci charitativní akce na pomoc postižené Anetce nasbíraly havřické děti velký pytel vršků od PET lahví. A tak si všichni opět uvědomili, jak je důležité si vzájemně pomáhat a přitom chránit přírodu a naši Zem.

16 fotografií

Blahopřejeme Adélce!

Velkého úspěchu dosáhla žákyně 3. třídy Adélka Nedělová. Svým výborným výkonem na okresní recitační soutěži v Uh. Hradišti vybojovala postup do krajského kola recitační soutěže, kde bude reprezentovat náš okres. To se zatím nikomu z naší školy nepodařilo, takže Adélce všichni moc blahopřejeme a těšíme se na další velké úspěchy. Za vzornou reprezentaci děkujeme i prvačce Zuzance Petrášové.

3 fotografií

Prvňáčci v knihovně

Ve čtvrtek 8. 3. 2012 jsme se vypravili do Knihovny Františka Kožíka v Uherském Brodě. Byl pro nás připraven program s názvem „Vařila myšička pohádku“. Mnozí z nás se v knihovně ocitli poprvé. Pro všechny to však byl velmi příjemný zážitek. Dozvěděli jsme se, jak to v takové knihovně chodí, popovídali jsme si o oblíbených knížkách a také o pohádkách. Dokonce jsme měli příležitost předvést naše herecké nadání – paní knihovnici se dramatizace pohádky „O zlé koze“ a „O veliké řepě“ v našem podání moc a moc líbila. Nakonec jsme prozkoumali prostory knihovny a také jsme si prohlíželi knížky, které nás zaujaly. Za odměnu jsme dostali perníček a vydali jsme se na zpáteční cestu. Už se velmi těšíme na další návštěvu knihovny v měsíci květnu!

13 fotografií

Recitační soutěž

Dne 16. 2. 2012 se na Domě kultury v Uherském Brodě uskutečnilo okrskové kolo recitační soutěže. Naši školu reprezentovali žáci ve třech kategoriích a vedli si velmi dobře. Zuzana Petrášová zvítězila v kategorii žáků 1. tříd a postoupila do dalšího kola, které se uskuteční v Uherském Hradišti. Vojtěch Plevka soutěžící ve stejné kategorii byl vyznamenán cenou poroty. Postup do Uherského Hradiště si za svůj výkon vysloužila také Adéla Nedělová, žákyně třetí třídy. V kategorii 4. a 5. tříd se nám už tolik nedařilo. Všem recitátorům děkujeme za vzornou reprezentaci školy.Také přejeme mnoho úspěchů v dalším kole.

6 fotografií

Karneval  únor 2012

Nastal masopust, doba veselí, masek a všemožných radovánek. V naší škole toto období vyvrcholilo v pátek 17. února tradičním karnevalem. Žáci se rázem proměnili v nejrůznější strašidla, čarodějnice, kovboje, sličné dámy, tanečnice, kuchaře či sportovce. Karneval odstartovala promenáda všech masek za doprovodu diskotéky. A potom už na děti čekalo plno zábavných soutěží, ve kterých mohly uplatnit veškerý svůj um a nadání a získat tak nějakou sladkou odměnu. Ti největší odvážlivci nás dokonce bavili svým zpěvem či recitací.

40 fotografií

Zápis do první třídy

Ve čtvrtek 9. 2. 2012 proběhl v naší škole zápis do 1. třídy, ke kterému se dostavilo 25 dětí v doprovodu svých rodičů i sourozenců. Děti prostředí školy dobře znaly – již dvakrát měly příležitost podívat se svými spolužáky z mateřské školy, jak to chodí ve vyučování. A také zhlédly divadelní představení dětí ze školního dramatického kroužku. Děti se statečně zhostily všech úkolů, které si pro ně připravily paní učitelky a nakonec na ně čekala malá odměna. Všechny odcházely s úsměvem na tváři a natěšené, že se k nám po prázdninách vrátí. I my se těšíme na 21 dětí, které se od září stanou žáky 1. třídy.

24 fotografií

Z hodin plavání

V rámci výuky tělesné výchovy absolvovali žáci 2. a 3. tříd povinný plavecký výcvik v rozsahu dvaceti hodin. Zábavnou formou zdokonalovali plavecký styl, učili se potápět i zanořovat se pro předměty pod vodu a především si budovali kladný vztah k vodnímu živlu. Z fotografií sami uvidíte, jak pěkně to letošním druhákům a třeťákům šlo a jak se u toho bavili.

51 fotografií

Ohlédnutí za Vánoční besídkou

V páteční podvečer přišla dětmi dlouho očekávaná chvíle, kdy na vánoční besídce mohly předvést svá vystoupení rodičům a příbuzným. Příjemnou vánoční atmosféru podpořily děti svými skvělými uměleckými výkony. Děti z dramatického kroužku předvedly pohádku O Brečivce a Nežravkovi, zaujaly i country tance, pásmo koled, písní a básniček malých i velkých koledníků a opomenout nemůžeme ani vystoupení děvčat z kroužku aerobiku. Odměnou jim byl vydatný potlesk a úsměvy na tvářích diváků. Všem touto cestou velmi děkujeme a zvláště za nemalou podporu při organizaci besídky a také výběru dárečků.

38 fotografií

Vánoční trh

Milí rodiče, babičky, strýčkové a tetičky, hlavně nezapomeňte na vánoční trh, kde si můžete koupit výrobky dětí. Například děti ze třetí třídy vyrobily krásné svícínky a kapříky z perníků. Prodávat budeme v pátek 16. prosince před vánoční besídkou. Přijďte brzo, perníky budou rychle vyprodané! Vaši třeťáci

11 fotografií

Přišel k nám Mikuláš

V pondělí 5. prosince zavítal i k nám do školy Mikuláš se svou družinou. Naše žáky většinou chválil za pěkné chování i školní výsledky. Zlobivější děti napomenul a vyslechl si od nich nějakou písničku či básničku. Nakonec všechny děti z naší školy Mikuláš s anděly odměnil malou sladkostí. A čerti? Ti odešli s prázdnou.

23 fotografií

První letošní bruslení

Zima pomalu klepe na dveře a s jejím příchodem se těšíme i na zimní sporty a radovánky. Žáci naší školy rok co rok od listopadu do března dojíždí na uherskobrodský zimní stadion, aby se zdokonalovali ve svých bruslařských dovednostech. V letošním roce poprvé vyrazili na ledovou plochu 18. 11. 2011. A jak jim to šlo? To můžete posoudit sami z přiložených fotografií.

16 fotografií

Projektové vyučování

Takto se naši páťáci učí o sluneční soustavě.

4 fotografií

A už jsme třeťáci

Protože s paní Penčákovou perníčkujeme od 1.třídy, jsme už skoro profíci. Letos jsme se proto pustili do výroby celého perníčkového obrazu s podzimními motivy. Obrázky byly nejen povedené, ale nejlepší bylo, že se daly úplně celé sníst, protože jsme tvořili na dortových oplatcích. Paní Penčákové moc děkujeme a ještě posíláme pár tanečních záběrů z hodiny hudební výchovy.

16 fotografií

Přišel k nám kouzelník

V pátek 30. 9. naši školu navštívil pan kouzelník. Na hodinu nás vzal do světa fantazie a neskutečna. Mohli jsme vidět kouzla s kartami, penězi, šátky, ale také se nám předvedl zpívající pejsek nebo mluvící paňáca. Některé děti si dokonce vyzkoušeli roli kouzelnických asistentů. Vystoupení jsme si jistě všichni užili a o to víc jsme se mohli těšit na nadcházející uherskobrodskou pouť.

10 fotografií

Den bez aut

Žáci 4. a 5. třídy si užili pěkné dopoledne na náměstí v Uherském Brodě, kde se účastnili her a soutěží zaměřených na dopravní výchovu a první pomoc. Vyzkoušeli si netradiční dopravní prostředek – elektrický vláček a projeli se na koni. Svou činnost zakončili na dopravním hřišti.

40 fotografií

Nový školní rok je tady

A je to tady! Po dvou měsících letních prázdnin začal další školní rok. Všechny školy znovu přivítaly své žáky, ožívají dětským smíchem a pracovním ruchem. 1. září poprvé zasedlo do školních lavic v ZŠ Havřice deset malých prvňáků. Při tomto důležitém životním kroku je ještě doprovázeli rodiče, ale příště už půjdou děti samy. Držíme jim palce. Za velké pomoci zřizovatele školy Města Uh.Brod a s využitím financí z evropských fondů se během prázdnin naše škola převlékla do nového kabátu. Podařilo se vyměnit stará školní okna za nová a zateplit školní budovu. Do nového školního roku tak škola získala novou a nejen pro děti přitažlivou podobu. Díky podpoře Nadace Děti-kultura-sport jsme získali prostředky na zakoupení nových netradičních her do školní družiny a děti se mohou v brzké době těšit také na nové vybavení počítačové učebny. Pro naše nové prvňáčky si děti z dramatického kroužku připravily pohádku s názvem „Pipi ve škole“. Přišel je pozdravit a popřát jim hodně štěstí pan starosta i pan ředitel. A pak už děti přebraly pamětní listy a dárečky z rukou své nové paní učitelky a žáků 5. třídy. Věříme, že na svůj první den ve škole budou děti i jejich rodiče ještě dlouho vzpomínat a že se jim bude ve škole dařit.

17 fotografií

 
Stříbro putuje do Havřic

Ve čtvrtek 9. června se konal již třetí ročník této atletické soutěže pro 1. stupeň základních škol. Letos se jej zúčastnil zatím rekordní počet družstev z 15 škol uherskobrodska. Celkem 19 osmičlenných družstev chlapců a děvčat se utkalo v běhu na 60 m, skoku z místa, hodu těžkým míčem, hodu kriketovým míčkem a skoku dalekém. Každá škola navíc ještě sestavila čtyřčlennou běžeckou štafetu. Pořadí všech závodníků se sčítala a družstvo s nejnižším součtem umístění zvítězilo. Nakonec zvítězilo družstvo pořádající školy Základní školy Pod Vinohrady, ale stříbrné medaile si odnesli atleti a atletky z naší havřické školy ve složení Lenka Krajčová, Petr Šašinka, Sára Šrámková, Michal Matějka, Simona Šrámková, Adam Matějka, Veronika Kubišová a Marek Švajda. Nejlepší umístění jednotlivců ZŠ Uh. Brod – Havřice: 1. místo skok z místa: Veronika Kubišová 3. místo běh 60 m: Veronika Kubišová 2. místo hod míčem: Adam Matějka 2. místo štafeta: Lenka Krajčová, Petr Šašinka, Michal Matějka, Sára Šrámková Všem našim závodníkům blahopřejeme k výbornému úspěchu a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Fotogalerie

16 fotografií

Olympiáda naruby - červen 2011

Poslední školní týden jsme zahájili sportovní akcí s názvem „Olympiáda naruby“. Přálo nám krásné počasí, a tak mohli naši žáci soupeřit v netradičních disciplínách jako je hod gumákem, trojskok s kufrem, hod na cíl, skákání přes švihadlo či běh v pytli. Všichni bojovali s vervou, aby dosáhli co nejlepšího výsledku a získali diplom. Všem, kterým se to podařilo gratulujeme a ostatním děkujeme za účast a pěkné sportovní výkony.

69 fotografií

Vzpomínky na výlet

Ve čtvrtek 23. června vyrazili na společný výlet žáci první, druhé a třetí třídy v doprovodu svých třídních učitelek, paní vychovatelky a několika rodičů. Našim cílem byla zlínská zoologická zahrada. A jak na výlet vzpomínají děti, to si přečtěte sami. Výlet do ZOO Lešná Ve čtvrtek 23. 6. jsme jeli do ZOO. Nejzajímavější byli pelikáni. Mně se líbily opičky a lemur kata. Měli jsme krásné počasí, svítilo sluníčko. Užili jsme si to, jeli jsme vláčkem a máme zážitky. Nad vodou se houpaly opičky, dole ve vodě plavaly kačenky i s maminkou. Pelikáni zrovna lovili potravu. Viděli jsme i tučňáky. Už se těším, kam pojedeme příští rok! Nicol Kundratová, 2. třída Náš výlet do ZOO Jeli jsme do ZOO Lešná. Vyráželi jsme 23. června 2011 v čase 815. Hned po příjezdu do zoo jsme měli přestávku na svačinu. Po přestávce jsme se šli podívat na cizokrajné ptáky. Pak jsme byli u žiraf a zeber. Následovali nosorožci. Ti byli tak velcí, že by vážili víc než nákladní auto. Potom jsme byli u slonů. Po slonech přišli na řadu opice a lemuři. Lemuři měli dlouhé zatočené ocasy. Skákali z větve na větev. Plameňáci byli zbarvení do růžova. Dál jsme šli přes pelikány a tygra. Taky jsme viděli supy. Šli jsme k průlezkám a k vláčku. Z vláčku jsme vystoupili u zámku a šli jsme do terária. Tam byla velice dlouhá krajta. Taky jsme byli ve skleněném pavilonu. Tam byli krokodýli. Viděli jsme i bělouše. Nakonec jsme navštívili obchod se suvenýry a pak hurá domů. Výlet se mi líbil až na to, že tam nebyli lvi. Dalibor Hromčík, 3. třída

42 fotografií

Výlet do Brna

Jelikož se přiblížil konec školního roku, vyrazili jsme na výlet. Letos byla naším cílem naše moravská metropole - Brno. Jeli jsme autobusem a cesta rychle utíkala. Nejprve jsme vystoupali na Petrovské věže, odkud jsme Brno viděli jak na dlani. Potom následoval Zelný trh, radnice s krokodýlem, náměstí Svobody a Špilberk, kde jsme se i báli. Cestou k těmto památkám jsme snědli spoustu zmrzliny, hranolků a utráceli a utráceli výletové penízky. Poslední zastavení bylo v Kapucínské hrobce. Z výletu jsme se vrátili plni dojmů a pěkných zážitků.

15 fotografií

Plavecké stříbro

V úterý 7. června naši vybraní plavci z první až páté třídy reprezentovali školu na plaveckých závodech. Konkurence byla veliká, a proto jsme velmi nadšení z úspěchu Lenky Krajčové, které se podařilo vybojovat stříbrnou medaili v kategorii pátých tříd.

16 fotografií

Co se děje u třeťáků?

V měsíci dubnu jsme již podruhé v tomto školním roce zavítali do uherskobrodské knihovny. Tentokrát byl pro nás připraven program plný jazykolamů, hádanek a také velikonočního luštění. Kromě toho jsou nedílnou součástí našeho vyučování i skupinové práce, při nichž si nejen opakujeme učivo zábavnou formou, ale také se učíme spolupráci. V hodinách prvouky jsme se zabývali životem v přírodě. Z vycházky jsme si přinesli několik rostlinek a pokusili se o výrobu malého herbáře. A také máme moc šikovné ruce – v pracovním vyučování zkoušíme různé techniky práce. V poslední době měla velký úspěch tzv. technika savování, díky níž jsme si zkrášlili starší trička. Ze všech našich činností vám posíláme několik fotek.

19 fotografií

Poslední týdny ve druhé třídě

Čas utíká hrozně rychle a za pár týdnů skončí naše působení ve druhé třídě a budeme jen vzpomínat, jak to tenkrát bylo. A aby se nám vzpomínalo co nejlépe, posíláme pár fotek z perníčkování, hodiny tělocviku, jarní vycházky i z vyučování.

34 fotografií

Ať žije Štěpánka!

Občanské sdružení Brodští patrioti zorganizovalo pro žáky pátých tříd uherskobrodských škol soutěž Poznej své město. Ze 195 páťáků postoupili z každé školy tři nejlepší do celoměstského finále. To proběhlo 13. dubna ve Střední průmyslové škole v novém centru pro výuku a prezentaci hi-technologií. Naši reprezentanti, Štěpánka Penčáková, Petr Šašinka a Aleš Řezníček, si vedli výborně. Ve finále prokázala nejlepší znalosti o Uherském Brodě a po zásluze zvítězila Štěpánka Penčáková a vynikající úspěch našich žáků byl ještě umocněn šestým místem Petra Šašinky a dvanáctým Aleše Řezníčka.

10 fotografií

Karneval jak v Riu

Dne 4. března se uskutečnil v havřické sportovní hale karneval masek. Děti z havřické základní školy se zde velice dobře bavily. Tančilo se, soutěžilo. Vystupovalo tu mnoho princezen, kouzelníků, čarodějnic, ale také vojáci, břišní tanečnice, klauni, víly a mnoho dalších masek. Děti se nebály recitovat ani zpívat na mikrofon. Plnily různé úkoly a za úspěšné splnění dostávaly sladké odměny. Zábavné dopoledne uteklo všem jako voda. Karneval se vydařil.

78 fotografií

Lyžování na Kyčerce

Letos již počtvrté pořádala škola za podpory Nadace Děti-Kultura-Sport pro děti a jejich rodiče lyžařský zájezd do Velkých Karlovic na Kyčerku. Za velmi dobrých sněhových podmínek tu malí lyžaři zkoušeli první obloučky a ti větší jezdili jako s větrem o závod. Děkujeme NADACI a těšíme se na další zájezd.

6 fotografií

Zápis do 1. třídy 2011

K letošnímu zápisu do první třídy přišly děti z mateřské školy v doprovodu rodičů velmi statečně. Vždyť už tu byly mnohokrát na návštěvě. Právě v týdnu před zápisem podnikly výpravu do první třídy a sledovaly, jak se žáci učí. Pak ještě zhlédly divadelní pohádku v podání žáků dramatického kroužku a prohlédly si školu. Po prázdninách se těší všechny zpět do školy. Držme jim palce.

12 fotografií

Předvánoční radosti

Poslední dny před Vánocemi jsou plné zážitků. Kromě všech společných školních akcí jsme si užili tradiční perníčkování s paní Penčákovou. Tentokrát jsme vyrobili krásné svícny, které měly velký úspěch v našem vánočním obchůdku. Letošní Mikuláš, čerti a andělé byli parádní. Přidáváme ještě pár momentek z naší třídy. Druháci přejí všem krásné Vánoce a šťasný rok 2011.

17 fotografií

Zapálení badatelé

Projektové vyučování je zábavnou součástí našich hodin přírodovědy v 5. ročníku. Vybereme si téma a začíná pátrání po zajímavých informacích v encyklopediích, časopisech a na internetu. Potom projekt zpracujeme výtvarně a na závěr následuje prezentace před třídou, zhodnocení a výstavka nejlepších projektů. V letošním školním roce se nám povedl projekt "Země ve vesmíru" a právě teď pracujeme na projektu "Rozmanitost života na Zemi."

4 fotografií

Podzim u druháků

Se zdobením perníčků jsme tentokrát nečekali až do Vánoc. Paní Penčáková si pro nás připravila netradiční podzimní motivy ježečků. Zdobení nám šlo báječně a výsledek naší práce určitě potěšil každého. Paní Penčákové moc děkujeme a těšíme se na předvánoční pokračování. Zároveň posíláme pár momentek z naší třídy.

28 fotografií

Den otevřených dveří 2010

Dveře své školy jsme otevřeli 9. prosince 2010 všem návštěvníkům. Příprava na tento den probíhala několik týdnů a děti s radostí pekly a zdobily perníčky, vyráběly vánoční svícny, přáníčka a ozdoby. Dopoledne proběhly ukázky vyučování různých předmětů a práce na interaktivní tabuli. Odpoledne se pilně nakupovalo ve vánočním bazárku a probíhala prezentace školy a zájmových kroužků. Vrcholem celého dne byla vystoupení dětí. Děvčata z kroužku aerobiku nacvičila senzační taneční vystoupení a děti z dramaťáku pohádku "O víle Jezevčici". Obrovský potlesk spousty nadšených diváků byl krásnou tečkou za povedeným dnem.

7 fotografií

 
Noc ve školní družině 24. června

Svatojánskou noc strávily v družině naše nejšikovnější děti jako odměnu za celoroční aktivitu. Letos to byla čistě dámská jízda, a tak jsme si ten babinec pořádně užily! Že jsme chytré a šikovné holky jsme prokázaly ve hře Leonova škola zvířat a získaly jsme první poklad. Posilnily jsme se na ohni opečenými špekáčky a jakmile padla černá tma, čekala na nás noční stezka odvahy. Motivací k překonání strachu bylo získání druhého pokladu. Naše odhodlání nenahlodal ani pan ředitel, který se na nás přišel podívat a snažil se nám noční dobrodružství rozmluvit varováním, že svatojánská noc je tajemná a plná kouzel. My se ale vystrašit nedaly a sladký poklad byl náš! Program byl náročný, a tak jsme rády zalezly do svých spacáků a popřály si dobrou noc. Pamětní listy nám budou připomínat spoustu legračních zážitků, a také to, že být v družině celý rok pilný se opravdu vyplatí!

36 fotografií

Kouzelnické odpoledne 17. června

Mizení mincí, karetní triky, kouzlo s kelímky, knoflíky, barevnými kroužky a také čtení mysli předvedli zvědavému publiku kouzelníci a mágové z naší družiny. Na závěr kouzelnické přehlídky jsme shlédli kuriózní dovednosti jako hýbání ušima, koulení očima, gumové klouby a všichni jsme se naučili, jak si bezbolestně utrhnout palec na ruce.

11 fotografií

Vodní hrátky

16.6. jsme využili slunečné a horké počasí a osvěžili jsme se při tradičních vodních hrátkách. Za sladkou odměnu jsme závodili ve slalomu s kelímkem s vodou na hlavě, trefovali mince do sklenky ponořené do kbelíku s vodou, sestřelovali figurky stříkačkou, přenášeli vodu lžící a snažili se vyfouknout co největší bublinu. Na závěr vydařeného odpoledne jsme ještě na dvoře kreslili vodou obrázky a sledovali, jak rychle mizí díky slunečním paprskům.

12 fotografií

Atletická olympiáda školních družin

8.6. byla na Lapači opět vyvěšena olympijská vlajka a odstartovala snažení 229 sportovců ze čtrnácti školních družin našeho okrsku. Chlapci a děvčata měřili své síly v hodu kriketovým míčkem, skoku dalekém a běhu na 50 metrů. Ve velmi silné konkurenci se naši závodníci probojovali na stupně vítězů šestkrát a zajistili nám krásné třetí místo v celkovém hodnocení družin. Vítězům blahopřejeme a všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci . Medailisté: 1. místo Lucie Tichá- skok daleký, 3. kategorie 1. místo Lenka Krajčová- hod kriket. míčkem, 4. kategorie 2. místo Lenka Krajčová- skok daleký, 4. kategorie 2. místo Lukáš Neděla- skok daleký, 4. kategorie 2. místo Miroslava Smrtková- běh na 50m, 2. kategorie 3. místo Tomáš Malaska- skok daleký, 1. kategorie

19 fotografií

Dopravní soutěž 2011

18. 5. se naše školní družina účastnila okrskové Dopravní soutěže na dopravním hřišti v UB Na Výsluní. Čtyřčlenná družstva z osmi školních družin soupeřila v jízdě zručnosti, a také prokazovala své znalosti v dopravním testu. Naši zástupci Adriana Vrágová, Lucie Tichá, Adam Matějka a Marek Stojaspal vybojovali v konečném pořadí 2. místo. Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školní družiny.

8 fotografií

Scoubidou, origami a trampolína

Trampolína A je tu jaro a s ním nám přibyla na dvorku nová zábava v podobě velké trampolíny! Děkujeme tatínkům panu Borýskovi a panu Tichému za smontování a také Nadaci Děti kultura a sport, která ji finančně dotovala na základě našeho projektu „Hejbni kostrou“. Scoubidou a origami Naše šikovné ručičky se předvedly při uzlování bužírek tzv. Scoubidou. Vytvořili jsme přívěšky na klíče, mobily a minitatárky. Svoji solidaritu s oběťmi japonského zemětřesení jsme vyjádřili skládáním nejoblíbenějšího japonského origami – jeřába, který je symbolem světového míru a naděje.

3 fotografií

Paletka 2011

27. ledna pořádala naše školní družina výtvarnou soutěž, které se zúčastnilo 41 dětí z 15. školních družin našeho okrsku. Kombinovanou technikou – voskovka a vodové barvy měly děti za úkol ztvárnit zvířátka při olympijských disciplinách. Všechny práce byly velmi zdařilé, avšak porotě ,ve složení paní Tešlíková a paní Garžíková, se nejvíce líbily obrázky Ondřeje Bochina z ŠD Mariánské nám. , Veroniky Nevařilové z Vlčnova a Žanety Gabrhelové z Bojkovic. Dále bylo oceněno dalších 7 děl. Děkujeme sponzorům – firmě Vavrys s.r.o. A Městkému infocentru UB.

5 fotografií

BMX show

Tak to nás vždy velmi potěší, když nás navštíví některý náš bývalý žák. Jedno páteční odpoledne to byl Martin Varmuža (již deváťák) a ukázal nám, jaký neobvyklý koníček má. Na družinovém hřišti nám předvedl několik triků na kole. Šel nám až mráz po těle, jak ladně „vrtěl“ s řídítky dokolečka a jezdil jen na zadním kole a prováděl salta s vruty kolem předního kola. Opravdu zajímavé odpoledne.Děkujeme a těšíme se na příští kousky!

7 fotografií

Kadeřnická přehlídka

V pátek 26. listopadu se družina proměnila v kadeřnický salón, ve kterém děvčata předvedla své umění v tvorbě nádherných účesů. A aby měly mladé vlasové stylistky tu správnou inspiraci a vzor, přišla mezi nás jedna z maminek paní Kundratová, povoláním kadeřnice, která vyrobila několik velmi pěkných účesů na hlavách přítomných dívek,ale i kluků. Nejzdařilejší účesy se povedly Lucce Tiché, Adriance Vrágové, Nikolce Kundratové,Adélce Nedělové a Kamilce Hrochové. Že by v nich dřímalo nadání pro toto povolání?

29 fotografií

Výtvarná soutěž Týká se to také tebe 2010

Již počtvrté jsme se zúčastnili této soutěže a vždy s úspěchem, oceněni mezinárodní porotou v kategorii kolektivní práce. Letos si děti vyrobily Lva Leona s korunovačními klenoty. Inspirovala je jednak podzimní příroda, ale také téma celoroční družinové bodovací hry. Lva Leona nakreslila Lenka Šůstková a kamarádky ji pomáhaly ve vysypávání jednotlivých částí přírodninami. Korunovační klenoty zdobila Štěpánka Penčáková. Diplom za 1. místo a věcné ceny si děvčata převzala na vernisáži v galerii PD v Uh. Brodě.

6 fotografií

Návštěva městské knihovny

Žáci naší školy navštívili v říjnových dnech městskou knihovnu, kde strávili příjemnou hodinku s knihami a paní knihovnicí. Společnost jim dělaly rovněž pohádky a pověsti z našeho kraje.

11 fotografií

Kaštanobraní

Výrobky z přírodních materiálů už k podzimu neodmyslitelně patří. Tradiční a přesto originální zvířátka z kaštanů se asi nikdy neomrzí….

4 fotografií

Silácký turnaj o medvědí dráp

Na přelomu září a října proběhl v družině silácký dvojboj. Soutěžilo se v páce a kohoutích zápasech. Turnaj určil největší siláky a silačky naší družiny, ale hlavně nás pobavil!

4 fotografií

 
Škola v přírodě

Ve dnech 9. – 11. 6. 2010 si žáci 3., 4. a 5. třídy ZŠ Havřice užili školu v přírodě na rekreačním zařízení Kordárna ve Starém Hrozenkově. Díky pestré náplni jako byl sport, turistika a cestování do Trenčína se vše vydařilo ke spokojenosti dětí i vyučujících.

47 fotografií

Náš výlet do Vlčnova

10. 6. 2010 jsme měli školní výlet. Měli jsme sraz v 830, odjížděli jsme v 915. A už jsme tady. Ptáte se, kde jsme? Ve Vlčnově. První jdeme do muzea, jak dříve bydleli. Pak jdeme na zmrzlinu. Paní učitelka nám ji zaplatila. Můžeme si koupit nějaké sladkosti. Paní učitelka nám řekla, že vedle cukrárny je dárkový obchod, ale až to slížeme, tak teprve tam můžeme jít. Nakoupili jsme a už jdeme pěšky na zámeček Pepčín. Postavil ho hrabě Kounic. Ale teď tam není nic, jenom krásné místo. S klukama a holkama jsme sbírali hlemýždě. A potom jsme hráli hru v lese. A už jdeme do Havřic. Šli jsme po polní cestě. Výlet se mi moc líbil.

21 fotografií

Perníčkování a legování

Zdobení perníčků si prváčci moc užívají. Díky ochotě a pomoci paní Penčákové jsme zdobili nejen před Vánocemi,ale krásná srdíčka vyrobily děti i pro maminky k jejich květnovému svátku.Děti pracovaly s velkým nadšením a výsledkem byla srdíčka nazdobená jako od zkušených cukrářů. Legování patří k oblíbeným přestávkovým činnostem a občas si ho zpestříme i soutěží o nejvyšší stojící věž.

17 fotografií

Lyžování ve Skiareálu Kyčerka

V pátek 12.3.2010 naše škola vyjela na lyžařský zájezd do Velkých Karlovic. Výborné sněhové podmínky a krásné počasí jen znásobily radost a požitek z lyžování. Proto velký dík Nadaci Děti – Kultura – Sport s jejíž podporou jsme tuto nádhernou akci mohli uskutečnit.

12 fotografií

Karneval 2010

12. února zahájil rej masek tradiční karneval ZŠ Havřice ve sportovní hale. A bylo se na co dívat. Princezny, víly, čarodějnice, kouzelníci, strašidýlka, kovbojové a dokonce i „tetičky“ v kroji – ti všichni se s chutí pustili do tance. Spousta pouťových atrakcí byla pro děti velkým lákadlem a kromě bezva zábavy je čekala ještě sladká odměna. Odvaha nechyběla těm, kteří soutěžili ve zpěvu a dokonce i v recitaci.

103 fotografií

 
Noc ve školní družině

... ANEB HONBA ZA DIAMANTY (ohlédnutí za koncem loňského školního roku) Aktivita a pěkné chování se u nás velmi cení, a také po celý rok pečlivě boduje. Patnáct nejlepších dětí se pak na konci školního roku může za odměnu zúčastnit nocování v družině. V loňském školním roce byl patronem našeho bodování Koumes- zvídavý chlapec, který nikdy nelení a stále něco zkoumá a objevuje. 25. 6. se vpodvečer sešli ti nejšikovnější „Koumesové“ v družině. Čekal je tradičně bohatý a náročný program. Ve hře s názvem Honba za diamanty postupně navštívili ZOO, botanickou zahradu, archiv, hvězdárnu a laboratoř a plnili vědomostní i dovednostní úkoly. Všichni spolupracovali jako jeden tým a za správné odpovědi získávali diamanty. V závěru hry právě za ně nakupovali indície, aby mohli odhalit heslo- klíč k pokladu. Byli úspěšní a o poklad se spravedlivě rozdělili. Následovalo opékání špekáčků a zpívání s kytarou u táboráku. Pak se Koumesové vypravili na malou noční procházku po Havřicích , aby zjistili, že místa, která tak dobře znají, mohou být pod příkrovem tmy tajuplná a dokonce strašidelná. Po návratu do družiny je na zahradě čekala tolik očekávaná i obávaná stezka odvahy. Koumesové prokázali, že odvaha jim nechybí. Všichni postupně splnili svou část úkolu - každému se podařilo najít kartičku se svým jménem. Celou trasu přitom jen spoře osvětlovaly plamínky svíček. Aby Koumesové mohli získat i druhý poklad, zbývalo už jen sestavit kartičky se jmény abecedně a správně vypočítat matematického hada, který jim vznikl. To byla pro chytré hlavy hračka, takže i druhý poklad Koumesům po právu náležel. A co čekalo Koumese dál? No přece bezpečí a teploučko spacáků, kam se všichni znaveně zavrtali, popřáli si navzájem dobrou noc a za chvíli už jen spokojeně oddechovali……

20 fotografií

Dopravka 2010

Kdy: 12. května Kde: dopravní hřiště Na Výsluní Účast: čtyřčlenné týmy z osmi školních družin z Uherského Brodu a okolních obcí Soutěžní disciplíny: jízda zručnosti, dopravní test Náš tým: Sára a Simona Šrámkovy, Jiří Plášek, Adam Matějka V dopravních testech naši závodníci nezaváhali a všichni získali maximální počet bodů. Jízda zručnosti se nám také vydařila. Jirka i Adam zajeli nejen bez trestných bodů, ale i první a druhý nejlepší čas mezi chlapci. Sára a Simča obsadily v dívčí kategorii druhé a třetí místo. Zatímco rozhodčí sčítali body, soutěžící si poslechli zajímavou přednášku zdravotní sestřičky a pod přísným dozorem policistky se na dopravním hřišti pohybovali jako cyklisti i chodci podle dopravních předpisů. A jak tedy náš tým dopadl v celkovém hodnocení? Vyrovnané výkony všech čtyřech našich závodníků vynesly 1. místo pro naši školní družinu. Druhé zlato získal svou jízdou Jirka v kategorii Nejlepší jezdec. Radost byla obrovská! Na dopravním hřišti si naše družina získává právem respekt, protože se nám podařilo obhájit výsledek z loňského ročníku, kdy jsme si přinesli také dvě zlaté medaile. Sáře, Simče, Jirkovi a Adamovi děkujeme za vzornou reprezentaci naší školní družiny.

8 fotografií

Červená Karkulka

Netradiční pojetí pohádky jsme shlédli přímo v naší ŠD. Pan Hruška do svého představení aktivně zapojil i děti, a tak se některé staly nejen diváky, ale i herci.

5 fotografií

Liga her

Na DDM probíhá již 3.ročník soutěže mezi školními družinami ve stolních i jiných hrách. První ročník jsme vyhráli, v druhém jsme obsadili druhé místo. Letos jsme zatím soutěžili ve Stepmánii a stolních hrách Past na medvěda a Blokus. Ze všech kol jsme vyšli jako absolutní vítězové, a tak v celkovém bodování vedeme. Držte palce do dalších kol!

7 fotografií

Paletka 2010

Výtvarnou soutěž Paletka pořádáme každý rok pro žáky 3.tříd ze všech školních družin z Uherského Brodu a okolí. Letos soutěžilo 42 dětí z patnácti družin. Radost z podařené akce byla o to větší, že 3. místo obsadila Lenka Šůstková z naší školní družiny. Více informací s výsledkovou listinou naleznete v Brodském zpravodaji č.3.

6 fotografií

Cesta do Egypta

Výtvarný projekt připravili chlapci ze třetí třídy. Nakreslili spoustu obrázků a ke každému přečetli komentář. Vznikl tak zajímavý příběh o dovolené v Egyptě.

3 fotografií

Slet čarodejnic

30. dubna se do naší družiny slétly čarodějnice na svých košťatech, aby se předvedly divákům a utkaly se o tituly Miss Sympatie, Miss Koště a Miss Rozumbrada. Zapeklité úkoly připravily dvě nejstarší a nejzkušenější čarodějnice, které pro tento den nahradily hodné paní vychovatelky. Soutěžící musely utkat pavučinu a zvládnout let zručnosti na koštěti a také prokázat znalost bylin a povinné čarodějnické výbavy. Boj o tituly byl urputný, jak se na pravé čarodějnice sluší. Tři vítězky byly ošerpovány a všechny účastnice sletu byly sladce odměněny. Příští rok opět „na sletěnou“ !

12 fotografií

 
Bruslení 2009

18 fotografií

Den otevřených dveří

30 fotografií

Finále Mc Donald Cup UH

6 fotografií

Karneval

49 fotografií

Kouzelnická škola

6 fotografií

Mc Donald Cup UB

14 fotografií

Mikuláš

7 fotografií

Návštěva knihovny

5 fotografií

Olympiáda naruby

15 fotografií

Plavecký výcvik

11 fotografií

Předškoláci ve škole

5 fotografií

Vánoční besídka

19 fotografií

Velikonoce v Muzeu

17 fotografií

Výlet do ZOO

30 fotografií

Zápis 2009

22 fotografií

 
Brambory pečený

10 fotografií

Čarodějnice

11 fotografií

Dopravní hřiště

18 fotografií

Kaštanová oslava

6 fotografií

Paletka

25 fotografií

Puzzle

4 fotografií